Browsing by Author Pokotylo, Ihor

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Change of yield and baking qualities of winter wheat grain depending on the year of growing and predecessor in the central forestry of UkrainePanchenko, Taras; Панченко, Тарас Валентинович; Losinskiy, Mykola; Лозінський, Микола Владиславович; Gamayunova, Valentyna; Гамаюнова, Валентина Василівна; Tsentilo, Leonid; Центило, Леонід Васильович; Khakhula, Valerii; Хахула, Валерій Семенович; Fedoruk, Yurii; Федорук, Юрій Васильович; Pokotylo, Ihor; Покотило, Ігор Анатолійович; Gorodetskiy, Oleksandr; Городецький, Олександр Степанович
2020Effect of soil treatment on pest infestation and crop disease distribution in black soil fields with short rotation cropsPrymak, Ivan; Примак, Іван Дмитрович; Yakovenko, Oleksandr; Яковенко, Олександр Миколайович; Voitovyk, Mykhailo; Войтовик, Михайло Вікторович; Karulna, Vitalina; Караульна, Віталіна Миколаївна; Yezyrkovska, Liudmyla; Єзерковська, Людмила Вікторівна; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Oleksandr; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Панченко, Інна Анатоліївна; Panchenko, Inna
2024АгрокліматологіяПримак, Іван Дмитрович; Гамалій, Ірина Петрівна; Мартинюк, Іван Васильович; Лозінський, Микола Владиславович; Федорук, Юрій Васильович; Покотило, Ігор Анатолійович; Лозінська, Тетяна Павлівна; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Хахула, Валерій Семенович; Устинова, Галина Леонідівна; Горчанок, Анна Володимирівна; Савенко, Неля Миколаївна; Primak Ivan, Ivan; Gamalii, Iryna; Martyniuk, Ivan; Lozinsky, Mykola; Fedoruk, Yury; Pokotylo, Ihor; Lozinska, Tatyana; Prysiazhniuk, Natalia; Pavlichenko, Andriy; Khakhula, Valeriy; Ustinova, Galina; Gorchanok, Anna; Savenko, Nelya
2015-03Висота рослин та інтенсивність гілкування залежно від сорту, способів сівби та норм висіву коріандру в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2008-11-13Вплив способів сівби коріандру сорту Оксаніт на урожайність в умовах центрального Лісостепу УкраїниПокотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2021-10-21Вплив строків та густоти садіння на стеблоутворюючу здатність рослин картоплі.Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Хаба, Галина Михайлівна; Khaba, Halyna
2022Еволюцiя систем землеробства в УкраїнiПримак, Iван Дмитрович; Цюк, Олексiй Анатолiйович; Мартинюк, Iван Васильович; Філіпова, Лариса Миколаївна; Присяжнюк, Наталiя Михайлiвна; Федорук, Юрiй Васильович; Качан, Леся Михайлiвна; Панченко, Тарас Валентинович; Покотило, Iгор Анатолiйович; Лозiнська, Тетяна Павлiвна; Ображiй, Сергiй Володимирович; Карпенко, Анатолiй Миколайович; Лiтвiнов, Дмитро Вiкторович; Prymak, Ivan; Tsiuk, Oleksii; Martyniuk, Ivan; Filipova, Larysa; Prysyazhnyuk, Nataliia; Fedoruk, Yurii; Kachan, Lesia; Panchenko, Taras; Pokotylo, Ihor; Lozinska, Tetiana; Obrazhiy, Sergii; Karpenko, Anatolii; Litvinov, Dmytro
2023Ефективність різних систем обробітку ґрунту, удобрення в короткоротаційній сівозміні та вплив на фітосанітарний стан агроценозів.Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Іvan; Войтовик, Михайло Вікторович; Voitovyk, Mykhailo; Горновська, Світлана Володимирівна; Hornovska, Svitlana; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Нагорнюк, Оксана Миколаївна; Nahorniuk, Oksana; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Oleksandr; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhii, Serhii
2020ЗемлеробствоПримак, Іван Дмитрович; Єзорковська, Людмила Вікторівна; Федорук, Юрій Васильович; Караульна, Віталіна Миколаївна; Покотило, Ігор Анатолійович; Панченко, Олександр Борисович; Хахула, Валерій Семенович; Федорук, Наталія Миколаївна; Ображій, Сергій Володимирович; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Лозінська, Тетяна Павлівна; Войтовик, Михайло Вікторович; Панченко, Тарас Валентинівна; Карпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Панченко, Інна Анатоліївна; Prymak, Ivan; Yezorkovska, Liudmyla; Fedoruk, Yurii; Karaulna, Vitalina; Pokotylo, Ihor; Panchenko, Oleksandr; Khakhula, Valerii; Fedoruk Nataliia, Nataliia; Obrazhii Serhii, Serhii; Prysiazhnyuk, Nataliya; Lozinska, Tetiana; Voitovyk, Mykhailo; Panchenko, Taras; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Panchenkо, Inna
2013Зміна виживаності рослин коріандру залежно від сорту, ширини міжрядь та норм висіву в умовах центрального Лісостепу УкраїниПокотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras
2018-02-15Зміна густоти рослин пшениці озимої у період вегетації залежно від ланки сівозміни в умовах дослідного поля НВЦ БНАУПокотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras
2014-05-13Кількісно-просторове розміщення рослин коріандру та його роль у формуванні елементів структури урожайності та її величини.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2024-02-01Методичні вказівки для виконання комплексної курсової роботи з дисципліни «Рослинництво» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 201 «Агрономія»Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriy; Грабовський, Микола Борисович; Hrabovskyi, Mykola Borysovych; Хахула, Валерій Семенович; Khahula, Valery; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2023Методичні підходи до оцінки ефективності мисливських господарствТрусова, Наталія Вікторівна; Trusova, Nataliia; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Федорук, Наталія Миколаївна; Fedoruk, Nataliia; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2019Механічний обробіток ґрунту історія, теорія, практикаПримак, Іван Дмитрович; Косолап, Микола Павлович; Панченко, Олександр Борисович; Богатир, Людмила Вікторівна; Караульна, Віталіна Миколаївна; Федорук, Юрій Васильович; Покотило, Ігор Анатолійович; Правдива, Людмила Анатоліївна; Лозінська, Тетяна Павлівна; Панченко, Інна Анатоліївна; Левандовська, Світлана Миколаївна; Primak, Ivan; Kosolap, Mykola; Panchenko, Oleksandr; Bogatyr, Lyudmila; Karaulna, Vitalina; Fedoruk, Yury; Pokotylo, Ihor; Pravdyva, Lyudmyla; Lozinska, Tatyana; Panchenko, Inna; Levandovska, Svitlana
2022-02-02Модуль №1. Зернові культури. Тестові завдання з дисципліни «Рослинництво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія»Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Федорук, Юрій Васильвич; Fedoruk, Yuriy; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Ludmila
2022Наукові основи сучасних систем вітчизняного землеробстваПримак, Іван Дмитрович; Мартинюк, Іван Васильович; Федорук, Юрій Васильович; Єзерковська, Людмила Вікторівна; Хахула, Валерій Семенович; Качан, Леся Михайлівна; Покотило, Ігор Анатолійович; Павліченко, Андрій Андрійович; Хахула, Богдан Валерійович; Ображій, Сергій Володимирович; Панченко, Олександр Борисович; Лозінська, Тетяна Павлівна; Горновська, Світлана Володимирівна; Prymak, Ivan; Martyniuk, Ivan; Fedoruk, Yurii; Yezerkovska, Liudmyla; Khakhula, Valerii; Kachan, Lesia; Pokotylo, Ihor; Pavlichenko, Andrii; Khakhula, Bohdan; Obrazhii, Serhii; Lozinska, Tetiana; Hornovska, Svitlana
2021Наукові основи управління бур’яновим компонентом агрофітоценозів УкраїниПримак, Іван Дмитрович; Косолап, Микола Павлович; Мартинюк, Іван Васильович; Федорук, Юрій Васильович; Карпук, Леся Михайлівна; Хахула, Валерій Семенович; Покотило Ігор Анатолійович, Ігор Анатолійович; Панченко, Тарас Валентинович; Павліченко, Андрій Андрійович; Ображій, Сергій Володимирович; Лозінська, Тетяна Павлівна; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prymak, Ivan; Kosolap, Mykola; Martyniuk, Ivan; Fedoruk, Yurii; Karpuk, Lesia; Khakhula, Valerii; Pokotylo, Ihor; Panchenko, Taras; Pavlichenko, Andrii; Obrazhii, Serhii; Lozinska, Tetiana; Prysiazhnyuk, Nataliya
2010Особливості формування урожайності коріандру за дії та взаємодії сорту, способів сівби та норм висіву в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2012Польова схожість коріандру залежно від сорту, ширини міжрядь, норм висіву в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl