Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9508
Title: Вплив строків та густоти садіння на стеблоутворюючу здатність рослин картоплі.
Other Titles: The effect of planting dates and density on the stem-forming ability of potato plants.
Authors: Остренко, Михайло Володимирович
Ostrenko, Mykhailo
Федорук, Юрій Васильович
Fedoruk, Yurii
Покотило, Ігор Анатолійович
Pokotylo, Ihor
Хаба, Галина Михайлівна
Khaba, Halyna
Keywords: картопля; potatoes;бульби; tubers;строки садіння; planting dates;густота рослин; plant density;схожість; germination
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Abstract: У сучасному землеробстві сорт виступає як самостійний засіб підвищення врожайності і поряд із технологією має велике, а іноді й вирішальне значення. Оптимальні строки садіння картоплі мають велике значення для одержання високого врожаю залежно від кліматичних умов зони вирощування. Бульби картоплі здатні поступово рости і розвиватися при температурі від 3 до 5 °С. Утворення пагонів при цьому розпочинається за температури 5 °С. При її підвищенні інтенсивність розвитку пагонів значно зростає і сходи на поверхні ґрунту з’являються раніше. In modern agriculture, the variety acts as an independent means of increasing yield and along with technology is of great and sometimes decisive importance. The optimal time of planting potatoes is of great importance for obtaining a high yield, depending on climatic conditions of the growing area. Potato tubers are able to gradually grow and develop at a temperature of 3 up to 5 °C. At the same time, the formation of shoots begins at a temperature of 5 °C. When its intensity increases the development of shoots increases significantly and seedlings appear earlier on the soil surface.
Description: Остренко М. В., Федорук Ю. В., Покотило І. А., Хаба Г. М. Вплив строків та густоти садіння на стеблоутворюючу здатність рослин картоплі. Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садовопарковому господарстві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Біла Церква, 21 жовтня 2021 р. Біла Церква, 2021. С. 9–11.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9508
metadata.dc.identifier.udc: 635.21:631.2/.3
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_strokiv.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.