Browsing by Author Ібатуллін, Марат Ільдусович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 23 of 23 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Державне регулювання інноваційного розвитку племінного свинарстваІбатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Хахула, Богдан Валерійович; Khakhula, Bohdan
2019Економічні аспекти розвитку тваринництва в особистих селянських господарствахВарченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Демчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Артімонова, Ірина ВІкторівна; Artimonova, Iryna; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytyuk, Dmytro; Кальченко, Сергій Володимирович; Kalchenko, Sergij; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yuliia; Гринчук, Віталій Юрійович; Grynchuk, Vitalij; Рудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana; Драган, Оксана Олександрівна; Drahan, Oksana; Ткаченко, Катерина Віталіївна; Tkachenko, Kateryna; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Хомовий, Михайло Миколайович; Khomoviy, Mykhailo; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Завалевська, Валентина Олександрівна; Zavalevska, Valentyna; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat
2021Економічні засади інноваційного розвитку племінного свинарства в УкраїніІбатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Хахула, Богдан Валерійович; Khakhula, Bohdan
2016Загальні тенденції розвитку фермерських господарств в УкраїніДемчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Голик, Віра Михайлівна; Holyk, Vira; Чижевський, Олександр Леонідович; Chyzhevskyi, Oleksandr; Мартиненко, Галина Володимирівна; Martynenko, Halyna; Сидорук, Оксана Петрівна; Sydoruk, Oksana; Підгорний, Анатолій Вікторович; Pidhornyi, Anatolii; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Карман, Оксана Володимирівна; Karman, Oksana; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat
2015Організаційно-економічні засади розвитку пунктів забою сільськогосподарських тваринСвиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat
2018Організаційно-економічні засади формування попиту на продукцію свинарства в УкраїніІбатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Копитець, Наталія Григорівна; Kopytets, Nataliia
2016Організаційні підходи до формування системи цінового моніторингу на ринку продукції свинарстваІбатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan
2021Оцінка формування споживчого попиту на ринку продукції свинарстваШуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Крисанов, Дмитро Федосович; Krysanov, Dmytro; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat
2015Перспективи розвитку тваринництва в особистих селянських господарствахСвиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat
2022Розвиток кооперативних зв'язків в свинарстві, як основи інноваційного розвитку галузі та продовольчого забезпечення країниІбатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Хахула, Богдан Валерійович; Khakhula, Bohdan; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia
2015Розвиток кооперативних зв’язків при виробництві і збуту продукції особистими селянськими господарствамиСвиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat
2020Соціально-економічні аспекти становлення постіндустріального суспільстваВарченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Кальченко, Сергій Володимирович; Kalchenko, Sergij; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Артімонова, Ірина ВІкторівна; Artimonova, Iryna; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Гринчук, Юлія Сергіївна; Gryn, Yuliia
2015Сучасний стан та проблеми функціонування ринку свинини в УкраїніІбатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna
2022Формування вертикально-інтегрованих структур в свинарстві, в контексті інноваційного розвитку галузі та продовольчого забезпечення країниІбатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Хахула, Богдан Валерійович; Khakhula, Bohdan; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia
2022Формування стратегічних пріоритетів розвитку свинарства у сільськогосподарських підприємствах, як основи інноваційного розвитку галузі та продовольчого забезпечення країниІбатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Хахула, Богдан Валерійович; Khakhula, Bohdan; Свиноус, Надія Іванівна; Svynous, Nadiia
2021Функціонування ринку молока і молокопродуктів: теорія, зарубіжна та вітчизняна практикаШуст, Олена Анотоліївна; Shust, Olena; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Гончарук, Інна Вікторівна; Honcharuk, Inna; Демчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Микатюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Козак, Ольга Анатоліївна; Kozak, Olga; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Трофімова, Анна Василівна; Trofimova, Anna; Гнатишин, Людмила Богданівна; Ηnatyshyn, Lyudmila; Шеленко, Діана Іванівна; Shelenko, Diana; Левандівський, Омелян Тарасович; Levandivskyy, Omelyan; Хомовий, Михайло Миколайович; Khomoviy, Mykhailo; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Семисал, Анна Вікторівна; Semysal, Anna; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Іщенко, Анастасія Валеріївна; Ishchenko, Anastasiia; Підгорний, Анатолій Вікторович; Pidhornyi, Anatolii; Остапенко, С.О.; Ostapenko, S.О.; Шепель, Тетяна Павлівна; Shepel, Tetyana; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya