Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5389
Title: Сучасний стан та проблеми функціонування ринку свинини в Україні
Other Titles: Current state and problems of functioning of the pork market in Ukraine
Authors: Ібатуллін, Марат Ільдусович
Ibatullin, Marat
Артімонова, Ірина Вікторівна
Artimonova, Iryna
Keywords: ринок свинини;pork market;виробництво м'яса;meat production
Issue Date: 2015
Publisher: Подільський державний аграрно-технічний університет, Хмельницький економічний університет, Інститут економіки, технологій і підприємництва, Національна академія аграрних наук України, Інститут кормів та сільського господарства Поділля
Citation: Ібатуллін М. І. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку свинини в Україні / М.І. Ібатуллін, І.В. Артімонова // Інноваційна економіка. – 2015. – №. 5. – С. 25-28.
Abstract: У балансі м’яса України визначальне місце належить свинині, замінити які неможливо, оскільки кожний із цих видів м’яса має специфічні смакові властивості, амінокислотний склад і харчову цінність. Однак різкий спад обсягів виробництва продукції свинарства у роки ринкових перетворень призвів до значного скорочення споживання населенням свинини на фоні зменшення пропозиції вітчизняного м’яса і значного зростання його імпортних поставок у замороженому вигляді. У результаті зростаючої конкуренції між товаровиробниками окремих видів м’яса товаровиробники свинини опинилися не у кращому економічному становищі. Функціонування ринку продукції свинарства ускладнюється внаслідок різкого скорочення державної підтримки галузі, невідповідності цін на продукцію свинарства матеріальним витратам на її виробництво, порушення економічних відносин між суб’єктами ринку, падіння платоспроможного попиту населення.
Description: In the balance of meat of Ukraine, the decisive place belongs to pork, to be replaced which is impossible because each of these types of meat has specific taste properties, amino acid composition and nutritional value. However, a sharp decline in pig production in market years transformations led to a significant reduction in pork consumption amid declining supply of domestic meat and a significant increase in its imports in frozen form. IN as a result of growing competition between producers of certain types of meat producers pork was not in the best economic position.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5389
metadata.dc.identifier.udc: 338.439.5:636.4
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
suchasnyi stan.pdf138,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.