Browsing by Author Радько, Віталій Іванович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Information and analytical ensuring of dairy farming sustainable development in agricultural enterprisesRadko, Vitalii; Радько, Віталій Іванович; Svynous, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович
2019Risks of dairy farming in Ukraine and ways of their minimization and neutralizationVarchenko, Olga; Варченко, Ольга Миронівна; Radko, Vitalii; Радько, Віталій Іванович; Rudych, Oksana; Рудич, Оксана Олександрівна; Svynous, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович; Tkachenko, Kateryna; Ткаченко, Катерина Віталіївна
2019Strategies For Promoting Sustainable Development Of Dairy Cattle Breeding In Agricultural Enterprises Of UkraineRadko, Vitalii; Радько, Віталій Іванович; Varchenko, Olga; Варченко, Ольга Миронівна; Svynous, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович; Herasymenko, Iryna; Герасименко, Ірина Олександрівна; Ivanova, Lubov; Іванова, Любов Степанівна
2016Загальні тенденції розвитку фермерських господарств в УкраїніДемчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Голик, Віра Михайлівна; Holyk, Vira; Чижевський, Олександр Леонідович; Chyzhevskyi, Oleksandr; Мартиненко, Галина Володимирівна; Martynenko, Halyna; Сидорук, Оксана Петрівна; Sydoruk, Oksana; Підгорний, Анатолій Вікторович; Pidhornyi, Anatolii; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Карман, Оксана Володимирівна; Karman, Oksana; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat
2015Методичні підходи до визначення ефективності інтенсифікації молочного скотарстваРадько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan
2021Обґрунтування стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молокаПаска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yuliia; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Ткаченко, Катерина Віталіївна; Tkachenko, Kateryna
2015Організаційно-економічні засади відтворення дійного стада в сільськогосподарських підприємствах УкраїниРадько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan
2014Організаційно-економічні засади фукціонування м’ясного скотарства в УкраїніШуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii
2015Поглиблення спеціалізації та концентрації як чинник інтенсифікації виробництва молокаРадько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan
2014Проблеми підвищення прибутковості виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах УкраїниСвиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Іванова, Любов Степанівна; Ivanova, Lubov; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii
2012Світовий та вітчизняний досвід регулювання ринку молокаДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Вернюк, Наталія Олександрівна; Verniuk, Nataliia; Гарбуз, Михайло Юркович; Harbuz, Mykhaylo; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Руда, Тетяна Петрівна; Ruda, Tetyana; Рудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larisa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Ціхановська, Вікторія Михайлівна; Tsihanovska, Viktoria; Шаціло, Надія Іванівна; Shatsilo, Nadejda
2021Функціонування ринку молока і молокопродуктів: теорія, зарубіжна та вітчизняна практикаШуст, Олена Анотоліївна; Shust, Olena; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Гончарук, Інна Вікторівна; Honcharuk, Inna; Демчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Микатюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Козак, Ольга Анатоліївна; Kozak, Olga; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Трофімова, Анна Василівна; Trofimova, Anna; Гнатишин, Людмила Богданівна; Ηnatyshyn, Lyudmila; Шеленко, Діана Іванівна; Shelenko, Diana; Левандівський, Омелян Тарасович; Levandivskyy, Omelyan; Хомовий, Михайло Миколайович; Khomoviy, Mykhailo; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Семисал, Анна Вікторівна; Semysal, Anna; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Іщенко, Анастасія Валеріївна; Ishchenko, Anastasiia; Підгорний, Анатолій Вікторович; Pidhornyi, Anatolii; Остапенко, С.О.; Ostapenko, S.О.; Шепель, Тетяна Павлівна; Shepel, Tetyana; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya
2016Якість як основа підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствахРадько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro