Browsing by Author Покотило, Ігор Анатолійович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 28 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Productivity of grain ear crops and post-harvest white mustard on green fertilizer depending on the systems of soil basic tillage in the forest Steppe of UkrainePrymak, Ivan; Примак, Іван Дмитрович; Grabovskyi, Mykola; Грабовський, Микола Борисович; Fedoruk, Yriy; Федорук, Юрій Васильович; Lozinskyi, Mykola; Лозінський, Микола Владиславович; Panchenko, Taras; Панченко, Тарас Валентинович; Yezerkovska, Lyudmyla; Panchenko, Aleksandr; Панченко, Олександр Борисович; Karaulna, Vitalina; Караульна, Віталіна; Pokotylo, Igor; Покотило, Ігор Анатолійович; Prysiazhniuk, Nataliia; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Hornovska, Svetlana; Горновська, Світлана Володимирівна; Shubenko, Lidia; Шубенко, Лідія анатоліївна
2015-03Висота рослин та інтенсивність гілкування залежно від сорту, способів сівби та норм висіву коріандру в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2008-11-13Вплив способів сівби коріандру сорту Оксаніт на урожайність в умовах центрального Лісостепу УкраїниПокотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2021-10-21Вплив строків та густоти садіння на стеблоутворюючу здатність рослин картоплі.Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Хаба, Галина Михайлівна; Khaba, Halyna
2023Ефективність різних систем обробітку ґрунту, удобрення в короткоротаційній сівозміні та вплив на фітосанітарний стан агроценозів.Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Іvan; Войтовик, Михайло Вікторович; Voitovyk, Mykhailo; Горновська, Світлана Володимирівна; Hornovska, Svitlana; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Нагорнюк, Оксана Миколаївна; Nahorniuk, Oksana; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Oleksandr; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhii, Serhii
2013Зміна виживаності рослин коріандру залежно від сорту, ширини міжрядь та норм висіву в умовах центрального Лісостепу УкраїниПокотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras
2018-02-15Зміна густоти рослин пшениці озимої у період вегетації залежно від ланки сівозміни в умовах дослідного поля НВЦ БНАУПокотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras
2014-05-13Кількісно-просторове розміщення рослин коріандру та його роль у формуванні елементів структури урожайності та її величини.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2024-02-01Методичні вказівки для виконання комплексної курсової роботи з дисципліни «Рослинництво» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 201 «Агрономія»Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriy; Грабовський, Микола Борисович; Hrabovskyi, Mykola Borysovych; Хахула, Валерій Семенович; Khahula, Valery; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2023Методичні підходи до оцінки ефективності мисливських господарствТрусова, Наталія Вікторівна; Trusova, Nataliia; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Федорук, Наталія Миколаївна; Fedoruk, Nataliia; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2018-12-20Наукове обґрунтування адаптивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських та біоенергетичних культур в умовах Центрального Лісостепу УкраїниВахній, Сергій Петрович; Ермантраут, Едуард Рудольфович; Хахула, Валерій Семенович; Панченко, Тарас Валентинович; Федорук, Юрій Васильович; Герасименко, Людмила Анатоліївна; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Качан, Леся Михайлівна; Покотило, Ігор Анатолійович; Остренко, Михайло Володимирович; Vachnyu, Sergiy; Ermantraut, Eduard; Hahula, Valeriy; Panchenko, Taras; Fedoruk, Yurii; Gerasumenko, Ludmula; Gorodetskyi, Oleksandr; Kozak, Leonid; Kachan, Lesya; Pokotulo, Igor; Ostrenko, Myhailo
2017-12Особливості формування урожайності бульб картоплі різних сортів в умовах НВЦ Білоцерківського НАУФедорук, Юрій Васильович; Панченко, Тарас Валентинович; Покотило, Ігор Анатолійович; Лозінська, Тетяна Павлівна; Герасименко, Людмила Анатоліївна; Fedoruk, Uriy; Panchenko, Taras; Pokotilo, Igor; Lozinska, Tetiana; Gerasimenko, Ludmila
2010Особливості формування урожайності коріандру за дії та взаємодії сорту, способів сівби та норм висіву в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2012Польова схожість коріандру залежно від сорту, ширини міжрядь, норм висіву в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2010-11-10Польова схожість коріандру залежно від способів сівби, норм висіву та сортів.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2014Польова схожість плодів коріандру залежно від сорту, способів сівби та норм висіву в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2023-05-15Польова схожість, густота стояння рослин та виживаність залежно від норм висіву та ширини міжрядь коріандру в умовах центрального Лісостепу УкраїниПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriy
2011Посівні якості сортів коріандру залежно від ширини міжрядь та норм висіву в центральному Лісостепу.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2023-03-10Програма та методика проведення навчальної практики. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності – 201 АгрономіяХахула, Валерій Семенович; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Сабадин, Валентина Яківна; Грабовський, Микола Борисович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Сенчук, Микола Миколайович; Демещук, Віктор Арсентійович; Примак, Іван Дмитрович; Карпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Панченко, Інна Анатоліївна; Кубрак, Світлана Миколаївна; Сидорова, Ірина Марківна; Шубенко, Лідія Анатоліївна; Хахула, Богдан Валерійович; Шушківська, Наталія Іванівна; Лозінський, Микола Владиславович; Дубовик, Наталія Сергіївна; Федорук, Юрій Васильович; Панченко, Тарас Валентинович; Покотило, Ігор Анатолійович; Остренко, Михайло Володимирович; Правдива, Людмила Анатоліївна; Khakhula, Valerii; Gorodetskyi, Alexandr; Kozak, Leonid; Sabadyn, Valentyna; Grabovskiy, Mykola; Levandovska, Svitlana; Senchuk, Mykola; Demeshchuk, Victor; Primak, Ivan; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Panchenko, Inna; Kubrak, Svitlana; Sidorova, Irina; Shubenko, Lidiia; Khakhula, Bohdan; Shushkivska, Nataliia; Lozinskyi, Mykola; Dubovyk, Nataliia; Fedoruk, Yurii; Panchenko, Taras; Pokotylo, Igor; Ostrenko, Mykhailo; Pravdyva, Liudmyla
2022Рroductivity, economic and energy efficiency of short crop rotation under different systems of basic tillage and fertilization in the right bank Forest steppe of UkrainePrymak, Ivan; Fedoruk, Yriy; Grabovsky, Mykola; Lozinskyi, Mykola; Lozinska, Tatiana; Prysiazhniuk, Nataliia; Pokotylo, Igor; Fedoruk, Nataliia; Panchenko, Inna; Panchenko, Taras; Примак, Іван Дмитрович; Федорук, Юрій Васильович; Грабовський, Микола Борисович; Лозінський, Микола Владиславович; Лозінська, Тетяна Павлівна; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Покотило, Ігор Анатолійович; Федорук, Наталія Миколаївна; Панченко, Інна Анатоліївна; Панченко, Тарас Валентинович