Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9429
Title: Productivity of grain ear crops and post-harvest white mustard on green fertilizer depending on the systems of soil basic tillage in the forest Steppe of Ukraine
Other Titles: Продуктивність зернових колосових культур та гірчиці білої післяжнивної на зелене удобрення залежно від систем основного обробітку ґрунту в Лісостепу України.
Authors: Prymak, Ivan
Примак, Іван Дмитрович
Grabovskyi, Mykola
Грабовський, Микола Борисович
Fedoruk, Yriy
Федорук, Юрій Васильович
Lozinskyi, Mykola
Лозінський, Микола Владиславович
Panchenko, Taras
Панченко, Тарас Валентинович
Yezerkovska, Lyudmyla
Panchenko, Aleksandr
Панченко, Олександр Борисович
Karaulna, Vitalina
Караульна, Віталіна
Pokotylo, Igor
Покотило, Ігор Анатолійович
Prysiazhniuk, Nataliia
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Hornovska, Svetlana
Горновська, Світлана Володимирівна
Shubenko, Lidia
Шубенко, Лідія анатоліївна
Keywords: tillage; обробка ґрунту;fertilizer; добриво;soil; ґрунт;crop rotation; сівозміна;moisture; волога;root residues; кореневі залишки;yield; урожайність;productivity; продуктивність,;efficiency; ефективність
Issue Date: 2023
Publisher: Romania
Abstract: Five-year (2017-2021) studies on a typical deep low-humus black soil at the experimental field of Bila Tserkva National Agrarian University found that the yield of winter wheat and spring barley was almost at the same level with mouldboard and differentiated tillage in the five-field crop rotation. The research was conducted by the method of field stationary experiment. All crop rotation fields are fully deployed in space and time. The area of sown plots was 171 m2, accounting area – 112 m2. Repetition – three times, placement of repetitions and plots was consistent, systematic. In the tillering phase of winter wheat and spring barley, mouldboard-mouldboardless tillage had the advantage of arable layer moistening. When sowing white mustard, the most moisturized soil layers were under differentiated tillage, the least moisturized – under mouldboardless tillage. The dry mass of root residues of winter wheat was the highest under mouldboard, spring barley – under mouldboard-mouldboardless tillage, and white mustard was almost the same under these cultivation options. Grain yield was at the same level under mouldboard and differentiated tillage. The green mass of white mustard applied in the soil was significantly more under the differentiated tillage and predecessor of spring barley. The highest indicators of economic and energy efficiency were obtained by applying 12 tons of manure + N95P82K72 per hectare of arable crop rotation land (including per winter wheat N125P90K70, spring barley N60P50K50, white mustard N15P15K15) and carrying mouldboardmouldboardless tillage in crop rotation, which involves deep cultivation of 25-27 cm in only one field, and the rest of the fields – mouldboardless and disk shallow tillage. П’ятирічні (2017-2021 рр.) дослідження чорнозему типового глибокого малогумусного на дослідному полі м. Біла Церква. Національний аграрний університет виявив, що врожайність озимої пшениці та ярого ячменю майже зрівнялася з відвальним і диференційованим обробітком ґрунту в п’ятипільній сівозміні. Дослідження проводились за методом польового стаціонарного досліду. Усі поля сівозміни повністю розгорнуті в просторі та часі. Площа посівних ділянок становила 171 м2, облікова площа – 112 м2. Повторення – тричі, розміщення повторів і сюжетів послідовне, систематичність. У фазі кущення озимої пшениці та ярого ячменю безвідвальний обробіток мав перевага зволоження орного шару. Під час посіву гірчиці білої були найбільш зволожені шари ґрунту диференційований обробіток, найменш зволожений – під безвідвальний обробіток. Суха маса кореневих залишків озимих пшениці – під відвальний обробіток, ярого ячменю – за безвідвального обробітку, білої гірчиця була майже однаковою за цих варіантів вирощування. Під відвалом урожай зерна був на такому ж рівні і диференційований обробіток ґрунту. Зеленої маси гірчиці білої, внесеної в ґрунт, було значно більше під диференційований обробіток ґрунту та попередник ячмінь ярий. Найвищі показники економічної та енергоефективності отримано при внесенні 12 т гною + N95P82K72 на 1 га ріллі сівозміни (в т.ч. пшениця озима N125P90K70, ячмінь ярий N60P50K50, гірчиця біла N15P15K15) та підвідний безвідвальний обробіток ґрунту в сівозміні, який передбачає обробіток ґрунту на глибину 25-27 см лише на одному полі, а решта полів – безвідвальний та дисковий мілкий обробіток.
Description: Prymak I., Grabovskyi M., Fedoruk Y., Lozinskyi M., Panchenko T., Yezerkovska L., Panchenko A., Karaulna V., Pokotylo I., Prysiazhniuk N., Hornovska S., Shubenko L. Productivity of grain ear crops and post-harvest white mustard on green fertilizer depending on the systems of soil basic tillage in the forest Steppe of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2023. Vol. 23. Is.1. Р. 669–681.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9429
ISSN: 2284-7995
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Productivity_of_grain.pdf395,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.