Browsing by Author Покотило, Ігор Анатолійович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 33 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Productivity of grain ear crops and post-harvest white mustard on green fertilizer depending on the systems of soil basic tillage in the forest Steppe of UkrainePrymak, Ivan; Примак, Іван Дмитрович; Grabovskyi, Mykola; Грабовський, Микола Борисович; Fedoruk, Yriy; Федорук, Юрій Васильович; Lozinskyi, Mykola; Лозінський, Микола Владиславович; Panchenko, Taras; Панченко, Тарас Валентинович; Yezerkovska, Lyudmyla; Panchenko, Aleksandr; Панченко, Олександр Борисович; Karaulna, Vitalina; Караульна, Віталіна; Pokotylo, Igor; Покотило, Ігор Анатолійович; Prysiazhniuk, Nataliia; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Hornovska, Svetlana; Горновська, Світлана Володимирівна; Shubenko, Lidia; Шубенко, Лідія анатоліївна
2015-03Висота рослин та інтенсивність гілкування залежно від сорту, способів сівби та норм висіву коріандру в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2008-11-13Вплив способів сівби коріандру сорту Оксаніт на урожайність в умовах центрального Лісостепу УкраїниПокотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2021-10-21Вплив строків та густоти садіння на стеблоутворюючу здатність рослин картоплі.Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Хаба, Галина Михайлівна; Khaba, Halyna
2023Ефективність різних систем обробітку ґрунту, удобрення в короткоротаційній сівозміні та вплив на фітосанітарний стан агроценозів.Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Іvan; Войтовик, Михайло Вікторович; Voitovyk, Mykhailo; Горновська, Світлана Володимирівна; Hornovska, Svitlana; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Нагорнюк, Оксана Миколаївна; Nahorniuk, Oksana; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Oleksandr; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhii, Serhii
2020ЗемлеробствоПримак, Іван Дмитрович; Єзорковська, Людмила Вікторівна; Федорук, Юрій Васильович; Караульна, Віталіна Миколаївна; Покотило, Ігор Анатолійович; Панченко, Олександр Борисович; Хахула, Валерій Семенович; Федорук, Наталія Миколаївна; Ображій, Сергій Володимирович; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Лозінська, Тетяна Павлівна; Войтовик, Михайло Вікторович; Панченко, Тарас Валентинівна; Карпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Панченко, Інна Анатоліївна; Prymak, Ivan; Yezorkovska, Liudmyla; Fedoruk, Yurii; Karaulna, Vitalina; Pokotylo, Ihor; Panchenko, Oleksandr; Khakhula, Valerii; Fedoruk Nataliia, Nataliia; Obrazhii Serhii, Serhii; Prysiazhnyuk, Nataliya; Lozinska, Tetiana; Voitovyk, Mykhailo; Panchenko, Taras; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Panchenkо, Inna
2013Зміна виживаності рослин коріандру залежно від сорту, ширини міжрядь та норм висіву в умовах центрального Лісостепу УкраїниПокотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras
2018-02-15Зміна густоти рослин пшениці озимої у період вегетації залежно від ланки сівозміни в умовах дослідного поля НВЦ БНАУПокотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras
2014-05-13Кількісно-просторове розміщення рослин коріандру та його роль у формуванні елементів структури урожайності та її величини.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2024-02-01Методичні вказівки для виконання комплексної курсової роботи з дисципліни «Рослинництво» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 201 «Агрономія»Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriy; Грабовський, Микола Борисович; Hrabovskyi, Mykola Borysovych; Хахула, Валерій Семенович; Khahula, Valery; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2023Методичні підходи до оцінки ефективності мисливських господарствТрусова, Наталія Вікторівна; Trusova, Nataliia; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Федорук, Наталія Миколаївна; Fedoruk, Nataliia; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2022-02-02Модуль №1. Зернові культури. Тестові завдання з дисципліни «Рослинництво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія»Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Федорук, Юрій Васильвич; Fedoruk, Yuriy; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Ludmila
2022-10-20Моніторинг видового складу іхтіофауни ділянки Дніпра в районі Кременчуцького водосховища м. ЧеркасиПрисяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Natalia Mykhailivna; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras Valentynovych; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor Anatoliyovych; Wojciech, Walat
2010Навчальна практика студентів в умовах НВЦ дослідного поля Білоцерківського НАУОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriі; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Igor; Грабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Лозінський, Микола Владиславович; Lozinsky, Nikolay
2018-12-20Наукове обґрунтування адаптивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських та біоенергетичних культур в умовах Центрального Лісостепу УкраїниВахній, Сергій Петрович; Ермантраут, Едуард Рудольфович; Хахула, Валерій Семенович; Панченко, Тарас Валентинович; Федорук, Юрій Васильович; Герасименко, Людмила Анатоліївна; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Качан, Леся Михайлівна; Покотило, Ігор Анатолійович; Остренко, Михайло Володимирович; Vachnyu, Sergiy; Ermantraut, Eduard; Hahula, Valeriy; Panchenko, Taras; Fedoruk, Yurii; Gerasumenko, Ludmula; Gorodetskyi, Oleksandr; Kozak, Leonid; Kachan, Lesya; Pokotulo, Igor; Ostrenko, Myhailo
2017-12Особливості формування урожайності бульб картоплі різних сортів в умовах НВЦ Білоцерківського НАУФедорук, Юрій Васильович; Панченко, Тарас Валентинович; Покотило, Ігор Анатолійович; Лозінська, Тетяна Павлівна; Герасименко, Людмила Анатоліївна; Fedoruk, Uriy; Panchenko, Taras; Pokotilo, Igor; Lozinska, Tetiana; Gerasimenko, Ludmila
2010Особливості формування урожайності коріандру за дії та взаємодії сорту, способів сівби та норм висіву в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2012Польова схожість коріандру залежно від сорту, ширини міжрядь, норм висіву в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2010-11-10Польова схожість коріандру залежно від способів сівби, норм висіву та сортів.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2014Польова схожість плодів коріандру залежно від сорту, способів сівби та норм висіву в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor