Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6540
Title: Конопляна сировина: нові перспективи для харчової промисловості
Other Titles: Hemp raw materials: new perspectives for the food industry
Authors: Роль, Наталія Валеріївна
Rol, Nataliia
Надточій, Валентина Миколаївна
Nadtochii, Valentyna
Цебро, Анастасія Дмитрівна
Tsebro, Anastasia
Вовкогон, Аліна Григорівна
Vovkohon, Alina
Мерзлова, Галина Вікторівна
Merzlova, Halyna
Калініна, Галина Петрівна
Kalinina, Galina
Гребельник, Оксана Петрівна
Hrebelnyk, Oksana
Keywords: коноплі;олія;насіння;харчова промисловість;hemp;oil;seeds;hemp protein;food industry
Issue Date: 2021
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Конопляна сировина: нові перспективи для харчової промисловості / Н. В. Роль, В. М. Надточій, А. Д. Цебро та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2021 .- № 1 (164) .- С. 152-158. doi: 10.33245/2310-9289-2021-164-1-152-158
Abstract: У статті розглянуто сучасні тенденції вирощування та технології пере роблення технічних конопель, вирощених в Україні. Проаналізовано нормативно-технічну документацію, що регламентує використання продукції з технічних конопель у харчовій промисловості. Проведено порівняльний аналіз жирнокислотного складу різних видів олії, зокрема конопляної. Доведено особливу цінність конопляної олії для людини завдяки вмісту поліненасичених жирних кислот та жиророзчинних вітамінів. Конопляна олія є багатим і збалансованим джерелом лінолевої (Омега-6), альфа-ліноленової (Омега-3) жирних кислот. Вплив цих двох поліненасичених жирних кислот на здоров’я людини полягає в протизапальних, антитромботичних, антиаритмічних та гіполіпідемічних властивостях. Конопляна олія також містить значну кількість токоферолів, які виявляють антиоксидантну активність. Вітчизняними селекціонерами виведені високопродуктивні сорти конопель ЮСО 31, Гляна, Вікторія, Зоряна, Ніка із вмістом тетрагідроканабінолу, близьким до нуля. Використання насіння конопель у харчовій промисловості обмежене його поганими характеристиками за деякими функціональними показниками, тому проведено порівняльний аналіз методів оброблення, розроблених для покращення цих властивостей. Зазвичай насіння промислових конопель розглядають як відходи виробництва та використовують здебільшого як корм для тварин. Як прямий компонент або добавку для харчових продуктів насіння конопель, яке не містить глютену, використовують лише останніми роками. Крім того, описано технології виготовлення харчових продуктів, які містять конопляну сировину. Стаття спрямована на узагальнення хімічного складу, поживної цінності та потенційної користі для здоров'я насіння конопель за даними досліджень in vitro та in vivo.
Description: The article discusses modern trends in growing and pro cessing technologies for industrial hemp grown in Ukraine. The analysis of the normative and technical documentation govern ing the use of industrial hemp products in the food industry has been carried out. A comparative analysis of the fatty acid com position of various types of oil, including hemp oil, has been carried out. The special value of hemp oil for humans has been shown due to the content of polyunsaturated fatty acids and fat-soluble vitamins. Hemp oil is a rich and balanced source of linoleic (Omega-6), alpha-linolenic (Omega-3) fatty acids. The effects of these two polyunsaturated fatty acids on human health are anti-inflammatory, antithrombotic, antiarrhythmic and hypolipidemic properties. Hemp oil also contains signifi cant amounts of tocopherols, which exhibit antioxidant activity. Ukrainian breeders have developed highly productive hemp varieties YUSO 31, Glyana, Victoria, Zoryana, Nika with a tetrahydrocannabinol content close to zero. The use of hemp seeds in the food industry is limited by poor perfor mance in some functional indicators, therefore, a comparative analysis of processing methods developed to improve these properties was carried out. Typically, industrial hemp seeds are treated as a waste product and are used in most cases as animal feed. As a direct ingredient or food additive, hemp seeds, which are gluten-free, have only been used in recent years. In addition, the technology of manufacturing food products containing hemp raw materials is described. The article aims to summarize the chemical composi tion, nutritional value and potential health benefits of hemp seeds from in vitro and in vivo studies.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6540
ISSN: 2310-9289
2415-7635
metadata.dc.identifier.udc: 633.522:664.31:665.35
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konopliana_syrovyna.pdf742,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.