Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5266
Title: Тканинна специфіка функціонування системи антиоксидантного захисту та процесів пероксидного окиснення ліпідів в організмі кролів
Other Titles: Tissue specifics of the functioning of the antioxidant defense system and lipid peroxidation processes in rabbits
Authors: Роль, Наталія Валеріївна
Rol, Nataliia
Надточій, Валентина Миколаївна
Nadtochii, Valentyna
Keywords: кролі;серце;мозок;найдовший м'яз спини;ензими;rabbits;heart;brain;longest back muscle;enzymes
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Роль Н.В. Тканинна специфіка функціонування системи антиоксидантного захисту та процесів пероксидного окиснення ліпідів в організмі кролів / Н.В.Роль, В.М.Надточій // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток технологій тваринництва. Інноваційні підходи в харчових технологіях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 жовтня 2020 р .– Біла Церква: БНАУ, 2020 .- С. 8-9.
Abstract: У роботі досліджено основні біохімічні показники процесів ліпопероксидації, а також системи антиоксидантного захисту організму кролів новозеландської породи. Встановлено кореляційну залежність та тканинну специфічність між активністю ензимів антиоксидантного захисту та продуктами пероксидного окиснення ліпідів.
Description: The main biochemical indicators of lipoperoxidation processes, as well as the antioxidant defense system of New Zealand rabbits are studied. The correlation and tissue specificity between the activity of antioxidant enzymes and peroxide products lipid oxidation.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5266
metadata.dc.identifier.udc: 636.92:636:612.015
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkanynna_spetsyfika.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.