Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/501
Title: Вплив підкислювача на якість сироваткових напоїв
Other Titles: Influence of acidity regulators for quality of whey drinks
Authors: Гребельник, Оксана Петрівна
Hrebelnyk, Oksana
Keywords: сироваткові напої;пектин;лимонна кислота;яблучний сік;підкислююча композиція;whey drinks;pectin;lemon acid;apple drink;acidifications mix;сывороточные напитки;композиция подкислителей
Issue Date: 2009
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Abstract: Створені сироваткові напої прямого підкислення. Вивчено вплив типу та кількості підкислювачів на якість виробів. Для цього досліджено органолептичні, фізико-хімічні та реологічні показники напоїв. Виявлено, що застосування у якості підкислювача композиції лимонної кислоти з яблучним соком у співвідношенні 1:50 забезпечує отримання сироваткових напоїв з високими споживчими властивостями, стабільними протягом 5 діб. Найкращих результатів досягається при використанні пектину у кількості 0,4-0,5 %. The make whey drinks of direct acidification. Study influence of type and quantity of acidity regulators on qualitative behaviors of whey drinks. There are correction qualitative behaviors of whey drinks with acidifications mix of lemon acid and apple drink (correlation 1:50). This whey drinks have higher consumer properties during 5 days. Expediently make use 0,4-0,5 % citrus pectin in whey drinks. Созданы сывороточные напитки прямого подкисления. Изучено влияние типа и количества подкислителей на качество изделий. Для этого были исследованы органолептические, физико-химические и реологические показатели напитков. Установлено, что использование в качестве подкислителя композиции лимонной кислоты и яблочного сока в соотношении 1:50 обеспечивает высокие потребительские качества сывороточных напитков, стабильные на протяжении 5 суток. Лучших результатов достигается пи использовании пектина в количестве 0,4-0,5 %.
Description: Гребельник О.П. Вплив підкислювача на якість сироваткових напоїв / О.П. Гребельник // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць. – Біла Церква: БНАУ, 2009. – Вип.1 (67). – С.52-56
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/501
metadata.dc.identifier.udc: УДК 637.34.8
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_pidkysl.pdf595,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.