Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4630
Title: Морфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо, за різного рівня селену в комбікормах
Other Titles: Morphological and biochemical blood indicators of ducklings, which are raised for the purpose of meat with the different level of selenium in feeding-stuffs
Морфологические и биохимические показатели крови утят, выращиваемых на мясо, при разном уровне селена в комбикормах
Authors: Соболєв, Олександр Іванович
Sobolev, Alexander
Гутий, Богдан Володимирович
Gutyj, Bogdan
Петришак, Ольга Йосипівна
Petrishak, Olga
Голодюк, Ігор Петрович
Golodyuk, Igor
Петришак, Роман Анатолійович
Petrishak, Roman
Наумюк, Олександр Сергійович
Naumyuk, Olexsandr
Keywords: селен;selenium;доза;комбікорм;каченята;кров;лейкоцити;еритроцити;гемоглобін;імуноглобуліни;глутатіон;dose;feeding-stuff;ducklings;blood;leucocytes;erythrocytes;hemoglobin;immunoglobulins;glutathione
Issue Date: 2017
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Citation: Морфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо, за різного рівня селену в комбікормах / О.І. Соболєв, Б.В. Гутий, О.Й. Петришак та ін. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького .– 2017 .– Т. 19, № 74 .– С. 57–62. doi:10.15421/nvlvet7413
Abstract: Останніми роками активізувалися дослідження щодо визначення потреби птиці у мінеральних елементах, які раніше не враховувалися у раціонах, але, як доведено, справляють значний вплив на організм. До таких елементів та їх сполук, котрі привертають увагу науковців і спеціалістів галузі птахівництва, належить і селен, який визнаний незамінним біотичним ультрамікроелементом. У науково-господарському досліді вивчено вплив добавок у комбікорми різних доз Селену на морфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо. Встановлено, що добавки в комбікорми різних доз Селену стимулюють гемоцитопоез, про що свідчить одночасна тенденція до підвищення, в межах фізіологічних величин, у периферичній крові молодняку птиці кількості еритроцитів, лейкоцитів та вмісту гемоглобіну; активують механізми імунного захисту, що проявляється у підвищенні рівня загального білка та концентрації імуноглобулінів у сироватці крові. Виявлені в крові зміни вмісту загального глутатіону та його відновленої форми засвідчують позитивний вплив Селену на неферментативну ланку антиоксидантної системи захисту організму птиці. Введення Селену в комбікорми для каченят, що вирощуються на м’ясо, у дозі 0,4 мг/кг найбільш суттєво позначилося на морфологічних і біохімічних показниках крові. Зокрема, сприяло поліпшенню білкового обміну, посиленню окисно-відновних реакцій, підвищенню імунобіологічної реактивності організму, стимуляції біосинтезу глутатіону у печінці та підвищенню його експорту в кров і, як наслідок, позитивно вплинуло на продуктивність і життєздатність молодняку.
Description: The effect of additives in feeding-stuffs with the various dose of selenium on morphological and biochemical blood indicators of ducklings, which are raised for the purpose of meat, is examined. It is established, that additives in feeding-stuffs with the different dose of selenium stimulate hemocytopoiesiswithin the physiological normal range, what the simultaneous increasing tendency of the amount of erythrocytes, leucocytes and the content of hemoglobin in the peripheral blood of young birds proves; they activate the mechanism of immune protection, that is shown with the increasing of general protein level and immunoglobin concentrations in serum. The revealed changes in the content of general glutathione in blood and its restored form confirm the positive influence of selenium on non-enzymatic link of the antioxidative protecting system of the bird organism. The inclusion of selenium into feedingstuffs for ducklings, which are raised for the purpose of meat, more significantly reverberated through morphological and biochemical indicators of bloodata dose of 0,4 mg/kg.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4630
ISSN: 2519–2698 print
2518–1327 online
metadata.dc.identifier.udc: 636.597.087.72:612.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morfolohichni_ta_biokhim.pdf282,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.