Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4630
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСоболєв, Олександр Іванович-
dc.contributor.authorSobolev, Alexander-
dc.contributor.authorГутий, Богдан Володимирович-
dc.contributor.authorGutyj, Bogdan-
dc.contributor.authorПетришак, Ольга Йосипівна-
dc.contributor.authorPetrishak, Olga-
dc.contributor.authorГолодюк, Ігор Петрович-
dc.contributor.authorGolodyuk, Igor-
dc.contributor.authorПетришак, Роман Анатолійович-
dc.contributor.authorPetrishak, Roman-
dc.contributor.authorНаумюк, Олександр Сергійович-
dc.contributor.authorNaumyuk, Olexsandr-
dc.date.accessioned2020-04-22T05:06:43Z-
dc.date.available2020-04-22T05:06:43Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationМорфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо, за різного рівня селену в комбікормах / О.І. Соболєв, Б.В. Гутий, О.Й. Петришак та ін. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького .– 2017 .– Т. 19, № 74 .– С. 57–62. doi:10.15421/nvlvet7413uk_UA
dc.identifier.issn2519–2698 print-
dc.identifier.issn2518–1327 online-
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4630-
dc.descriptionThe effect of additives in feeding-stuffs with the various dose of selenium on morphological and biochemical blood indicators of ducklings, which are raised for the purpose of meat, is examined. It is established, that additives in feeding-stuffs with the different dose of selenium stimulate hemocytopoiesiswithin the physiological normal range, what the simultaneous increasing tendency of the amount of erythrocytes, leucocytes and the content of hemoglobin in the peripheral blood of young birds proves; they activate the mechanism of immune protection, that is shown with the increasing of general protein level and immunoglobin concentrations in serum. The revealed changes in the content of general glutathione in blood and its restored form confirm the positive influence of selenium on non-enzymatic link of the antioxidative protecting system of the bird organism. The inclusion of selenium into feedingstuffs for ducklings, which are raised for the purpose of meat, more significantly reverberated through morphological and biochemical indicators of bloodata dose of 0,4 mg/kg.uk_UA
dc.description.abstractОстанніми роками активізувалися дослідження щодо визначення потреби птиці у мінеральних елементах, які раніше не враховувалися у раціонах, але, як доведено, справляють значний вплив на організм. До таких елементів та їх сполук, котрі привертають увагу науковців і спеціалістів галузі птахівництва, належить і селен, який визнаний незамінним біотичним ультрамікроелементом. У науково-господарському досліді вивчено вплив добавок у комбікорми різних доз Селену на морфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо. Встановлено, що добавки в комбікорми різних доз Селену стимулюють гемоцитопоез, про що свідчить одночасна тенденція до підвищення, в межах фізіологічних величин, у периферичній крові молодняку птиці кількості еритроцитів, лейкоцитів та вмісту гемоглобіну; активують механізми імунного захисту, що проявляється у підвищенні рівня загального білка та концентрації імуноглобулінів у сироватці крові. Виявлені в крові зміни вмісту загального глутатіону та його відновленої форми засвідчують позитивний вплив Селену на неферментативну ланку антиоксидантної системи захисту організму птиці. Введення Селену в комбікорми для каченят, що вирощуються на м’ясо, у дозі 0,4 мг/кг найбільш суттєво позначилося на морфологічних і біохімічних показниках крові. Зокрема, сприяло поліпшенню білкового обміну, посиленню окисно-відновних реакцій, підвищенню імунобіологічної реактивності організму, стимуляції біосинтезу глутатіону у печінці та підвищенню його експорту в кров і, як наслідок, позитивно вплинуло на продуктивність і життєздатність молодняку.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЛьвівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицькогоuk_UA
dc.subjectселенuk_UA
dc.subjectseleniumuk_UA
dc.subjectдозаuk_UA
dc.subjectкомбікормuk_UA
dc.subjectкаченятаuk_UA
dc.subjectкровuk_UA
dc.subjectлейкоцитиuk_UA
dc.subjectеритроцитиuk_UA
dc.subjectгемоглобінuk_UA
dc.subjectімуноглобуліниuk_UA
dc.subjectглутатіонuk_UA
dc.subjectdoseuk_UA
dc.subjectfeeding-stuffuk_UA
dc.subjectducklingsuk_UA
dc.subjectblooduk_UA
dc.subjectleucocytesuk_UA
dc.subjecterythrocytesuk_UA
dc.subjecthemoglobinuk_UA
dc.subjectimmunoglobulinsuk_UA
dc.subjectglutathioneuk_UA
dc.titleМорфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо, за різного рівня селену в комбікормахuk_UA
dc.title.alternativeMorphological and biochemical blood indicators of ducklings, which are raised for the purpose of meat with the different level of selenium in feeding-stuffsuk_UA
dc.title.alternativeМорфологические и биохимические показатели крови утят, выращиваемых на мясо, при разном уровне селена в комбикормахuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udc636.597.087.72:612.1uk_UA
dc.identifier.doi10.15421/nvlvet7413-
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morfolohichni_ta_biokhim.pdf282,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.