Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4336
Назва: Показники білкового обміну сироватки крові молодняку великої рогатої хідоби за згодовування сірковмісних амінокислот
Інші назви: Показатели белкового обмена сыворотки крови молодняка крупного рогатого скота при использовании серосодержащих аминокислот
The idicators of protein metabolism in young cattle serum by using sulfur-containing amіno-acids
Автори: Ніщеменко, Микола Прокопович
Nischemenko, Nicola
Саморай, Микола Миколайович
Samoray, Nikola
Порошинська, Оксана Андріївна
Poroshinska, Oksana
Стовбецька, Людмила Степанівна
Stovbetska, Luydmila
Ємельяненко, Алла Анатолієвна
Emelianenko, Alla
Панько, Ярослав Ігорович
Panko, Yaroslav
Ключові слова: телята;сірковмісні амінокислоти;метіонін;цистін;сироватка кров;обмін білків;телята;серосодержащие аминокислоты;метионин;цистин;сыворотка крови;обмен белков;calves;sulfur-containing;amino-acid;methionine;cystine;blood serum;protein metabolism
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Показники білкового обміну сироватки крові молодняку великої рогатої худоби за згодовування сірковмісних амінокислот / М. П. Ніщеменко, М. М. Саморай, О. А. Порошинська та ін. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. - 2017. - Вип. 1. - С. 55-59.
Короткий огляд (реферат): У статті приведені результати впливу сірковмісних амінокислот на показники білкового обміну і, зокрема, на вміст загального білка, білкових фракцій, албуміново-глобуліновий коефіцієнт, рівень залишкового та амінного азоту і сечовини в сироватці крові телят. У наслідок проведених досліджень встановлено зростання вмісту загального білка, а також його альбумінової фракції в сироватці крові тварин дослідних груп порівняно з контролем. Альбуміново-глобуліновий коефіцієнт залишився не зазнаaв змін. Рівень залишкового і амінного азоту та сечовини був вірогідно нижчим у дослідних групах порівняно з контролем, на 20-й та 40-й день експерименту. Установлено, что основными лимитирующими аминокислотами для жвачных животных является метионин и цистин. Особенно остро ощущает дефицит этих аминокислот молодняк крупного рогатого скота вследствие недостаточно развитой микрофлоры и микрофауны рубца. Одним из эффективных методов балансировки аминокислотного состава кормов, является применение синтетических ааминокислот. В статьеприведенырезультатывлияния серусодержащих ами нокислот метионина и цистина на показатели белкового обмена у молодняка крупного рогатого скота. Метионин и цистин в разных дозах добавляли к дневному рацону растущих телят возрастом 4-5 месяцев.Ддобавка выше упомянутых аминокислот способствовала увеличению в сыворотке крови телят опытных групп по сравнению с контролем, уровня общего белка на 13,1 % (р<0,001), альбуминов – на 26,8 % (р<0,001).
Опис: It has been established that the major limiting amino-acids in ruminants is cystine and methionine. Particularly acute deficiency of these amino-acids in young cattle due to insufficiently developed rumen microflora and microfauna. One effective way of balancing the amino-acid composition of cattle feed, is the use of synthetic amino-acids.The results of the effect of sulfur-containing acids methionine and cystine in the indexes of protein metabolism in young cattle are presented in this article. Methionine and cystine were added at various doses to daily ration of growing calves aged 4-5 months. It has been found that the addition of the above amino-acids to the ration contributed to the increase in blood serum of calf of experimental groups, compared with the control, the total protein level on 13,1% (p<0,001) and albumin – 26,8% (p<0,001).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4336
УДК: 636.2.053.54.033/087.74
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
pokazniki_bіlkovogo_obmіnu.pdf1,07 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.