Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3734
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДенисенко, Ілона Ігорівна-
dc.contributor.authorDenysenko, Ilona-
dc.contributor.authorТарасюк, Анна Миколаївна-
dc.contributor.authorTarasiuk, Anna-
dc.date.accessioned2020-01-22T07:37:00Z-
dc.date.available2020-01-22T07:37:00Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationДенисенко І. І. Іноземна мова як інструмент формування професійноі мобільності студентів в умовах євроінтеграціі / І.І. Денисенко, А. М. Тарасюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Київ, 2019. - С. 80-84. DOI https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-70.20uk_UA
dc.identifier.issn2311-5491-
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3734-
dc.descriptionThe paper considers the practical aspects of professional mobility development for students specializing in Economics by means of foreign language. It is noted that the potential of a foreign language is not used in full since training in this discipline is delivered separately with the development of professional competence of the future expert. The article analyzes the existing experience of teaching English at non-linguistic faculties using CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach. The article suggests the ways of professional mobility development by means of foreign language. It discusses the advantages of innovative teaching, which is aimed at meeting the professional and educational needs of students, the development of professional mobility and creative thinking. It is concluded that studying a foreign language and non -language subject at the same time is an additional means to achieve high educational outcomes.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядаються аспекти формування професійної мобільності майбутніх фахівців в умовах євроінтеграції засобами іноземної мови. Автор розглядає поняття "академічна мобільність" як один з компонентів соціальної мобільності, як інтегративну якість готовності та здатності студента до якісного та швидкого опанування основними (інваріантними) та професійними (варіативними) компетенціями; безперервне підвищення рівня своєї компетентності у різноманітних видах майбутньої професійної діяльності, успішному кар'єрному зростанню; визначення власної траєкторії професійного розвитку та ефективної діяльності у різних соціально-професійних спільнотах, самореалізацію студента у майбутній професії та житті. Зазначається, що потенціал іноземної мови не використовується повною мірою, оскільки навчання цій дисципліні ведеться практично окремо з формуванням професійної компетенції майбутнього фахівця, спостерігається відсутність навчально‐методичного забезпечення цілеспрямованого формування професійної компетентності студентів засобами іноземної мови. На основі аналізу практичного досвіду викладання курсу іноземної мови у закордонних вищих навчальних закладах на базі предметно-мовленого інтегрованого навчання CLIL (Content and Language Integrated Learning) розглядаються переваги інноваційного навчання, яке спрямоване на задоволення професійно-освітніх потреб студентів, розвиток професійної мобільності та творчого мислення. Автор указує на деякі проблеми, що виникають під час впровадження технології у навчальний процес, та виділяє певні вимоги до викладача іноземної мови та організаційного процесу. Зроблено висновок про те, що вивчення іноземної мови та немовного предмета одночасно є додатковим засобом для досягнення високих освітніх результатів, технологія CLIL є інноваційним підходом до навчання іноземним мовам у вищій школі, що дає можливість вирішити не тільки проблему формування професійної мобільності майбутнього фахівця, але й дозволить істотно підвищити мотивацію студентів до вивчення іноземної мови, сформувати у них навички свідомо та вільно застосовувати іноземну мову у процесі професійної комунікації; розширити кругозір студентів, знання та прийняття інших культур і цінностей; сформувати й удосконалити лінгвістичні та комунікативні компетенції за допомогою вивчення іноземної мови, подолати мовлений бар'єр як у студентів, так і у викладачів.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТОВ Видавничий дім «Гельветика»uk_UA
dc.relation.ispartofseries5;-
dc.subjectакадемічна мобільністьuk_UA
dc.subjectacademic mobilityuk_UA
dc.subjectєвроінтеграціяuk_UA
dc.subjectEuropean integrationuk_UA
dc.subjectєвропейська перекладна й накопичувальна система кредитівuk_UA
dc.subjectEuropean Transfer and Accumulating System (ECTS)uk_UA
dc.subjectпредметно-мовлене інтегроване навчанняuk_UA
dc.subjectContent and Language Integrated Learning (CLIL)uk_UA
dc.subjectкомунікативна компетенціяuk_UA
dc.subjectcommunicative competenceuk_UA
dc.subjectіноземна моваuk_UA
dc.subjectforeign languageuk_UA
dc.subjectвищий навчальний закладuk_UA
dc.subjecthigher educational establishmentuk_UA
dc.titleІноземна мова як інструмент формування професійноі мобільності студентів в умовах євроінтеграцііuk_UA
dc.title.alternativeForeign language as a tool for professional mobility development under European integrationuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udc81`243:378.147.091uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
inozemna_mova.pdf323,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.