Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3621
Title: Особистісно-орієнтований підхід до навчання майбутніх перекладачів в умовах самостійної роботи
Other Titles: Personality-oriented approach to training translators withing self-study activities
Authors: Ігнатенко, Вікторія Дмитрівна
Ihnatenko, Viktoriia
Keywords: перекладач;особистісно-орієнтований підхід;самостійна робота;вторинна мовна особистість;translator;self-managed extracurricular work;personality-oriented approach;secondary lingual personality
Issue Date: Nov-2014
Publisher: Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ
Citation: Ігнатенко В.Д. Особистісно-орієнтований підхід до навчання майбутніх перекладачів в умовах самостійної роботи / В. Д. Ігнатенко // Психолого-педагогічні та лінгвістичні дослідження в умовах реформаційних процесів в аграрній освіті та науці: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (БНАУ, 6–7 листопада 2014 р.). – Біла Церква, 2014. – C. 10-11
Abstract: Розглянуто центральні категорії особистісно-орієнтованого підходу в контексті самостійної роботи, а саме вторинна мовна особистість та самостійна, самокерована та продуктивна діяльність студентів, тобто навчальна автономія студентів, запорукою якої є партнерські взаємовідносини між викладачем та студентами.
Description: The attention is focused on the main categories of personality-oriented approach in the context of independent work, namely, secondary linguistic personality and autonomous, self-directed and productive activity of students, i.e.students' educational autonomy, the key to which is the partnership between the teacher and students.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3621
metadata.dc.identifier.udc: 37:378
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Personal_orient.pdf618,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.