Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1389
Title: Технологія виробництва продукції дрібної рогатої худоби
Other Titles: Technology production of small livestock
Authors: Пірова, Людмила Вікторівна
Liudmyla, Pirova
Сивик, Тетяна Леонідівна
Tetyana, Syvyk
Keywords: вівці;вовна;технологія виробництва;рух поголів’я;кози;wool;sheep;livestock movement;production technology;goat;овцы;шерсть;технология производства;оборот стада;козы
Issue Date: 2018
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Технологія виробництва продукції дрібної рогатої худоби: методичні рекомендації та робочий зошит до практичних занять студентів біолого-технологічного факультету денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу / Л. В. Пірова, Т. Л. Сивик,. – Біла Церква, 2018. – 68 с.
Abstract: Методичні рекомендації допоможуть студентам детально засвоїти основні технологічні процеси виробництва вовни, овчин, козлин, смушків та інших високопоживних продуктів вівчарства та козівництва. Методические рекомендации помогут студентам детально усвоить основные технологические процессы производства шерсти, овчин, смушек и других высокопитательных продуктов овцеводства и козоводства
Description: The methodical recommendations will help students to master the basic processes of production of wool, sheepskins, goatsskins and other high-yielding products of sheep breeding and goats
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1389
metadata.dc.identifier.udc: 636.3/.39(076)
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tekhnolohiia_vyrobnytstva.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.