Browsing by Author Tkachuk, Vasyl

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009-03-26Виробнича практика: Положення та методичні вказівки для студентів осві-тньо-кваліфікаційних рівнів: 6.130100 – бакалавр, 7.130102 – спеціаліст, 8.130102 – магістр зі спеціальності "Агрономія" напряму підготовки 1301 – АгрономіяВасильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2008-11-13Вплив способів сівби коріандру сорту Оксаніт на урожайність в умовах центрального Лісостепу УкраїниПокотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2016-11-02Еколого – біологічне рослинництво: Методичні вказівки за кредитно – модульною системою навчання і тестового контролю студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напрямом підготовки 7.130102 «Агрономія»Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras
2016-05-19Елементи структури врожайності сучасних сортів пшениці озимої та їх кореляційний зв'язокПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2013Зміна виживаності рослин коріандру залежно від сорту, ширини міжрядь та норм висіву в умовах центрального Лісостепу УкраїниПокотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras
2011-12-05Культурні пасовища. Методичні вказівки з практичної підготовки для студентів ІV курсу агрономічного факультетуПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Московчук, Валерій Михайлович; Moskovchuk, Valerii; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2014-05-13Кількісно-просторове розміщення рослин коріандру та його роль у формуванні елементів структури урожайності та її величини.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2002-09-10Лучне кормовиробництво. Методичні розробки з лабораторно-практичних, практичних занять та самопідготовки для студентів ІІІ-ІV курсів агрономіч-ного факультетуПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Московчук, Валерій Михайлович; Moskovchuk, Valerii; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2015-09-10Методичні вказівки до проходження студентами агрономічного факультету виробничої практики за межами України, ведення технологічного щоденника та складання звіту.Хахула, Валерій Семенович; Khahula, Valery; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras
2006-02-24Методичні вказівки до підготовки та написання дипломної роботи за напрямом „Агрономія” (6.130100, 7.130102, 8.130102)Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Грабовський, Олексій Олександрович; Grabovsky, Oleksii; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Молоцький, Михайло Якович; Molotskyi, Mykhailo; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2004-02-05Методичні вказівки з підготовки та написання дипломної роботи для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямом „Агрономія” (спеціальність 7.130102)Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Сікан, Леонід Зодькович; Sikan, Leonid; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2005-12-05Методичні розробки з написання курсової роботи з кормовиробництва студентами IV курсу агрономічного факультетуПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2013-11-15Модуль № 3. Зернобобові культури.Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriy
2012-09-10Модуль № 4. Олійні та ефіроолійні культури. Тести з рослинництва для студентів зі спеціальності “Агрономія” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” стаціонарної та заочної форм навчання.Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras
2010Навчальна практика студентів в умовах НВЦ дослідного поля Білоцерківського НАУОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriі; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Igor; Грабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Лозінський, Микола Владиславович; Lozinsky, Nikolay
2009-03-26Навчальна практична підготовка студентів агрономічного факультету. Методичні вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.130100 – бакалавр, 7.130102 – спеціаліст, 8.130102 – магістр зі спеціальності "Агрономія" напряму підготовки 1301 – "Агрономія".Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Боковий, Віктор Іванович; Bokovyy, Viktor; Грабовський, Олексій Олександрович; Grabovsky, Oleksii; Кривенко, Анна Іванівна; Kryvenko, Anna; Колодійчук, Василь Дмитрович; Kolodiychuk, Vasyl; Кононенко, Олександр Іванович; Kononenko, Oleksandr; Купчик, Віктор Іванович; Kupchyk, Viktor; Московчук, Валерій Михайлович; Moskovchuk, Valerii; Тімонов, Іван Васильович; Timonov, Ivan; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Трегуб, Микола Ілларіонович; Tregub, Mykola; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Яковенко, Олександр Миколайович; Yakovenko, Oleksandr; Шушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Natalia; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhiy, Sergiy
2006Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослинПримак, Іван Дмитрович; Вергунов, Віктор Анатолійович; Ковбасюк, Павло Ульянович; Андрієнко, Володимир Володимирович; Іваніна, Вадим Віталійович; Лі, Майкл; Метьюз, Генрі; Ткачук, Василь Микитович; Рошко, Володимир Гаврилович; Гамалій, Ірина Петрівна; Примак, Олена Іванівна; Prymak, Ivan; Verhunov, Viktor; Kovbasiuk, Pavlo; Andriienko, Volodymyr; Ivanina, Vadym; Li, Maikl; Metiuz, Henri; Tkachuk, Vasyl; Roshko, Volodymyr; Hamalii, Iryna; Prymak, Olena
2010Особливості формування урожайності коріандру за дії та взаємодії сорту, способів сівби та норм висіву в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2012Оцінка сортів пшениці озимої за елементами структури урожайності її величиною та якістю зерна в умовах Центрального Лісостепу УкраїниПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Хахула, Валерій Семенович; Khakhula, Valerii; Коваленко, Роман Володимирович; Kovalenko, Roman
2012Польова схожість коріандру залежно від сорту, ширини міжрядь, норм висіву в умовах центрального Лісостепу України.Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl