Browsing by Author Остренко, Михайло Володимирович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Analysis of potate quality: In vitro versus clonal propagationFedoruk, Yurii; Федорук, Юрій Васильович; Grabovskyi, Mykola; Грабовський, Микола Борисович; Pravdyva, Liudmyla; Правдива, Людмила Анатоліївна; Ostrenko, Mykhailo; Остренко, Михайло Володимирович; Lozinska, Tetiana; Лозінська, Тетяна Павлівна; Grabovska, Tetiana; Грабовська, Тетяна Олександрівна; Fedoruk, Nataliia; Федорук, Наталія Миколаївна; Obrazhyy, Serhii; Ображій, Сергій Володимирович; Hornovska, Svitlana; Горновська, Світлана Володимирівна; Prisjazhnjuk, Nataliia; Присяжнюк, Наталія Михайлівна
2023Formation of grain yield and quality indicators of soybeans under the influence of fungicidal protection.Grabovsky, Mykola; Грабовський, Микола Борисович; Mostypan, Olena; Мостипан, Олена Валеріївна; Fedoruk, Yriy; Федорук, Юрій Васильович; Kozak, Leonid; Козак, Леонід Андрійович; Ostrenko, Mykhailo; Остренко, Михайло Володимирович
2023-06-15Виробнича практика: методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 201 «Агрономія»Хахула, Валерій Семенович; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Остренко, Михайло Володимирович; Khakhula, Valerii; Gorodetskyi, Oleksandr; Kozak, Leonid; Ostrenko, Mykhailo
2021-10-21Вплив строків та густоти садіння на стеблоутворюючу здатність рослин картоплі.Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Хаба, Галина Михайлівна; Khaba, Halyna
2009Другий хлібОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo
2011Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культурОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Каленська, Світлана Михайлівна; Kalenskaya, Svetlana; Новицька, Наталія Валеріївна; Novitskaya, Natalia; Жемойда, Віталій Леонідович; Zhemoyda, Vitaliy; Качура, Євгеній Віталійович; Kachura, Yevheniy; Макрушин, Микола Михайлович; Makrushin, Mykola; Поліщук, Іван Семенович; Polishchuk, Ivan; Шинкарук, Василь Анатолійович; Shinkaruk, Vasyl; Поліщук, Михайло Іванович; Polishchuk, Mykhailo; Коваленко, Олег Анатолійович; Kovalenko, Oleg; Куценко, Олександр Михайлович; Kutsenko, Oleksandr; Ляшенко, Віктор Васильович; Lyashenko, Victor; Захарова, Валентина Олександрівна; Zakharova, Valentina
2024Насіннєзнавство: Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Насіннєзнавство" студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 "Агрономія"Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2018-12-20Наукове обґрунтування адаптивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських та біоенергетичних культур в умовах Центрального Лісостепу УкраїниВахній, Сергій Петрович; Ермантраут, Едуард Рудольфович; Хахула, Валерій Семенович; Панченко, Тарас Валентинович; Федорук, Юрій Васильович; Герасименко, Людмила Анатоліївна; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Качан, Леся Михайлівна; Покотило, Ігор Анатолійович; Остренко, Михайло Володимирович; Vachnyu, Sergiy; Ermantraut, Eduard; Hahula, Valeriy; Panchenko, Taras; Fedoruk, Yurii; Gerasumenko, Ludmula; Gorodetskyi, Oleksandr; Kozak, Leonid; Kachan, Lesya; Pokotulo, Igor; Ostrenko, Myhailo
2006Оцінка вітчизняних сортів картоплі за вмістом у бульбах вітамінівОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo
2014-06-06Порівняльна оцінка середньостиглих сортів картоплі за стійкістю до хвороб та урожайністю в умовах ННДЦ Білоцерківського НАУОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras
2023-03-10Програма та методика проведення навчальної практики. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності – 201 АгрономіяХахула, Валерій Семенович; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Сабадин, Валентина Яківна; Грабовський, Микола Борисович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Сенчук, Микола Миколайович; Демещук, Віктор Арсентійович; Примак, Іван Дмитрович; Карпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Панченко, Інна Анатоліївна; Кубрак, Світлана Миколаївна; Сидорова, Ірина Марківна; Шубенко, Лідія Анатоліївна; Хахула, Богдан Валерійович; Шушківська, Наталія Іванівна; Лозінський, Микола Владиславович; Дубовик, Наталія Сергіївна; Федорук, Юрій Васильович; Панченко, Тарас Валентинович; Покотило, Ігор Анатолійович; Остренко, Михайло Володимирович; Правдива, Людмила Анатоліївна; Khakhula, Valerii; Gorodetskyi, Alexandr; Kozak, Leonid; Sabadyn, Valentyna; Grabovskiy, Mykola; Levandovska, Svitlana; Senchuk, Mykola; Demeshchuk, Victor; Primak, Ivan; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Panchenko, Inna; Kubrak, Svitlana; Sidorova, Irina; Shubenko, Lidiia; Khakhula, Bohdan; Shushkivska, Nataliia; Lozinskyi, Mykola; Dubovyk, Nataliia; Fedoruk, Yurii; Panchenko, Taras; Pokotylo, Igor; Ostrenko, Mykhailo; Pravdyva, Liudmyla
2020Продуктивність картоплі залежно від сортових особливостей за вирощування в Правобережному Лісостепу України.Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Грабовський, Микола Борисович; Hrabovskyi, Mykola; Правдивий, Сергій Петрович; Pravdyvij, Serhii
2009Сорт картоплі ВернісажОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Осипчук, Андрій Антонович; Osipchuk, Andriy; Назар, Стефанія Григорівна; Nazar, Stefania; Осипчук, Алла Андріївна; Osipchuk, Alla; Тактаєв, Борис Анатолійович; Taktayev, Boris; Бондарчук, Анатолій Андрійович; Bondarchuk, Anatoly; Собран, Василь Михайлович; Sobran, Vasily; Разкевич, Микола Пилипович; Raskevich, Mykola; Зеля, Аурелія Григорівна; Zelia, Aurelia; Олійник, Тетяна Миколаївна; Oliynyk, Tatiana
2010Сорт картоплі ГлазурнаОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Осипчук, Андрій Антонович; Osipchuk, Andriy; Назар, Стефанія; Nazar, Stefania; Осипчук, Алла Андріївна; Osipchuk, Alla; Тактаєв, Борис Анатолійович; Taktayev, Boris; Бондарчук, Анатолій Андрійович; Bondarchuk, Anatoly; Жолуденко, Оксана Владиславівна; Zholudenko, Oksana; Зеля, Аурелія Георгіївна; Zelia, Aurelia; Демкович, Ярослав Богданович; Demkovich, Yaroslav; Верменко, Юрій Якович; Vermeno, Yuriy
2009Сорт картоплі Зелений гайОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Осипчук, Андрій Антонович; Osipchuk, Andriy; Назар, Стефанія; Nazar, Stefania; Осипчук, Алла Андріївна; Osipchuk, Alla; Тактаєв, Борис Анатолійович; Taktayev, Boris; Бондарчук, Анатолій Андрійович; Bondarchuk, Anatoly; Собран, Василь Михайлович; Sobran, Vasily; Олійник, Тетяна Миколаївна; Oliynyk, Tatiana; Мельник, Павло Олексійович; Melnik, Pavlo; Сігарьова, Діна Дмитрівна; Sigareva, Dina
2007Сорт картоплі ЛевадаОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Осипчук, Андрій Антонович; Osipchuk, Andriy; Назар, Стефанія Григорівна; Nazar, Stefania; Осипчук, Алла Андріївна; Osipchuk, Alla; Тактаєв, Борис Анатолійович; Taktayev, Boris; Тарасенко, Олег Олександрович; Tarasenko, Oleg; Сігрьова, Діна Дмитрівна; Sigreva, Dina; Разкевич, Микола Пилипович; Raskevich, Mykola; Пилипенко, Лілія Аміновна; Pilipenko, Lilia; Кононученко, Алла Олексіївна; Kononuchenko, Alla; Костюк, Іван Іванович; Kostyuk, Ivan
2003Сорт картоплі ЛілеяОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Осипчук, Андрій; Osipchuk, Andriy; Назар, Стефанія; Nazar, Stefania; Тарасенко, Олег; Tarasenko, Oleg; Тактаєв, Борис Анатолійович; Taktayev, Boris; Осипчук, Алла Андріївна; Osipchuk, Alla; Мицько, Володимир Миколайович; Mytsko, Volodymyr; Пилипенко, Лілія Аміновна; Pilipenko, Lilia; Тимошенко, Тетяна Василівна; Tymoshenko, Tatiana; Мельник, Павло Олексійович; Melnik, Pavlo
2010Сорт картоплі МандрівницяОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Осипчук, Андрій Антонович; Osipchuk, Andriy; Назар, Стефанія Григорівна; Nazar, Stefania; Осипчук, Алла Андріївна; Osipchuk, Alla; Тактаєв, Борис Анатолійович; Taktayev, Boris; Сігрьова, Діна Дмитрівна; Sigreva, Dina; Таращенко, Надія Іванівна; Tarashchenko, Nadia; Рязанцев, Василь Борисович; Ryazantsev, Vasil
2008Сорт картоплі ОберігОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Осипчук, Андрій Антонович; Osipchuk, Andriy; Назар, Стефанія Григорівна; Nazar, Stefania; Осипчук, Алла Андріївна; Osipchuk, Alla; Тактаєв, Борис Анатолійович; Taktayev, Boris; Таращенко, Надія Іванівна; Tarashchenko, Nadia; Разкевич, Микола Пилипович; Raskevich, Mykola; Зеля, Аурелія Григорівна; Zelia, Aurelia
2006Сорт картоплі ПодолянкаОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Осипчук, Андрій Антонович; Osipchuk, Andriy; Назар, Стефанія Григорівна; Nazar, Stefania; Осипчук, Алла Андріївна; Osipchuk, Alla; Тактаєв, Борис Анатолійович; Taktayev, Boris; Тарасенко, Олег Олександрович; Tarasenko, Oleg; Мицько, Володимир Миколайович; Mytsko, Volodymyr; Разкевич, Микола Пилипович; Raskevich, Mykola; Мельник, Павло Олексійович; Melnik, Pavlo; Подгаєцький, Анатолій Адамович; Podgayatsky, Anatoly; Рязанцев, Василь Борисович; Ryazantsev, Vasil