Browsing by Author Остренко, Михайло Володимирович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Analysis of potate quality: In vitro versus clonal propagationFedoruk, Yurii; Федорук, Юрій Васильович; Grabovskyi, Mykola; Грабовський, Микола Борисович; Pravdyva, Liudmyla; Правдива, Людмила Анатоліївна; Ostrenko, Mykhailo; Остренко, Михайло Володимирович; Lozinska, Tetiana; Лозінська, Тетяна Павлівна; Grabovska, Tetiana; Грабовська, Тетяна Олександрівна; Fedoruk, Nataliia; Федорук, Наталія Миколаївна; Obrazhyy, Serhii; Ображій, Сергій Володимирович; Hornovska, Svitlana; Горновська, Світлана Володимирівна; Prisjazhnjuk, Nataliia; Присяжнюк, Наталія Михайлівна
2023Formation of grain yield and quality indicators of soybeans under the influence of fungicidal protection.Grabovsky, Mykola; Грабовський, Микола Борисович; Mostypan, Olena; Мостипан, Олена Валеріївна; Fedoruk, Yriy; Федорук, Юрій Васильович; Kozak, Leonid; Козак, Леонід Андрійович; Ostrenko, Mykhailo; Остренко, Михайло Володимирович
2023-06-15Виробнича практика: методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 201 «Агрономія»Хахула, Валерій Семенович; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Остренко, Михайло Володимирович; Khakhula, Valerii; Gorodetskyi, Oleksandr; Kozak, Leonid; Ostrenko, Mykhailo
2019-11-21Вплив густоти садіння та фракції садивних бульб на урожайність картопліТовкач, Василь Миколайович; Tovkach, Vasyl; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo
2018-02-15Вплив мінерального живлення картоплі на якісні показники сировини та чіпсівФедорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriі; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Наталія Миколаївна; Fedoruk, Natalia
2020-10-30Вплив передсадивного прогрівання бульб картоплі сортів Пікасо та Щедрик на урожайність в умовах центрального Лісостепу УкраїниПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriy
2022-06-02Вплив строків та густоти садіння картоплі на індивідуальну продуктивність рослин та фракційний склад в умовах центального лісостепу УкраїниОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriy
2021-10-21Вплив строків та густоти садіння на стеблоутворюючу здатність рослин картоплі.Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Хаба, Галина Михайлівна; Khaba, Halyna
2011Дослідне поле НВЦ Білоцерківського НАУОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Грабовський, Микола Борисович; Grabovsky, Mykola; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhiy, Sergey; Карпук, Леся Михайлівна; Karpuk, Lesia
2009Другий хлібОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo
2018-09-27Зміна вологості ґрунту залежно від попередників пшениці озимої в умовах центрального Лісостепу України.Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Федорук, Юрій Васильвич; Fedoruk, Yuriy; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo
2024-02-01Методичні вказівки для виконання комплексної курсової роботи з дисципліни «Рослинництво» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 201 «Агрономія»Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriy; Грабовський, Микола Борисович; Hrabovskyi, Mykola Borysovych; Хахула, Валерій Семенович; Khahula, Valery; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor
2013-11-15Модуль № 3. Зернобобові культури.Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriy
2022-02-02Модуль №1. Зернові культури. Тестові завдання з дисципліни «Рослинництво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія»Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Федорук, Юрій Васильвич; Fedoruk, Yuriy; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Ludmila
2010Навчальна практика студентів в умовах НВЦ дослідного поля Білоцерківського НАУОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriі; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Igor; Грабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Лозінський, Микола Владиславович; Lozinsky, Nikolay
2024Накопичення вірусної інфекції в насіннєвому матеріалі в процесі репродукуванняОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Мостипан, Олена Валеріївна; Mostypan, Olena
2011Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культурОстренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Каленська, Світлана Михайлівна; Kalenskaya, Svetlana; Новицька, Наталія Валеріївна; Novitskaya, Natalia; Жемойда, Віталій Леонідович; Zhemoyda, Vitaliy; Качура, Євгеній Віталійович; Kachura, Yevheniy; Макрушин, Микола Михайлович; Makrushin, Mykola; Поліщук, Іван Семенович; Polishchuk, Ivan; Шинкарук, Василь Анатолійович; Shinkaruk, Vasyl; Поліщук, Михайло Іванович; Polishchuk, Mykhailo; Коваленко, Олег Анатолійович; Kovalenko, Oleg; Куценко, Олександр Михайлович; Kutsenko, Oleksandr; Ляшенко, Віктор Васильович; Lyashenko, Victor; Захарова, Валентина Олександрівна; Zakharova, Valentina
2024Насіннєзнавство: Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Насіннєзнавство" студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 "Агрономія"Панченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Правдива, Людмила Анатоліївна; Pravdyva, Liudmyla; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2018-12-20Наукове обґрунтування адаптивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських та біоенергетичних культур в умовах Центрального Лісостепу УкраїниВахній, Сергій Петрович; Ермантраут, Едуард Рудольфович; Хахула, Валерій Семенович; Панченко, Тарас Валентинович; Федорук, Юрій Васильович; Герасименко, Людмила Анатоліївна; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Качан, Леся Михайлівна; Покотило, Ігор Анатолійович; Остренко, Михайло Володимирович; Vachnyu, Sergiy; Ermantraut, Eduard; Hahula, Valeriy; Panchenko, Taras; Fedoruk, Yurii; Gerasumenko, Ludmula; Gorodetskyi, Oleksandr; Kozak, Leonid; Kachan, Lesya; Pokotulo, Igor; Ostrenko, Myhailo
2019-05-21Основи насіннєзнавства та контрольно-насіннєвий аналізПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Остренко, Михайло Володимирович; Ostrenko, Mykhailo; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yuriy; Вахній, Сергій Петрович; Vakhnii, Serhii