Browsing by Author Філіпова, Лариса Миколаївна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 96 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2000Вплив регуляторів росту на формування асиміляційної поверхні листків та продуктивність картоплі сорту ЗовФіліпова, Лариса Миколаївна; Власенко, Микола Юхимович; Дульнєв, Петро ГеоргIйович; Filipova, Larysa; Vlasenko, Mykola; Dulnеv, Petro
2006Вплив репродукції насіннового матеріалу на вміст азотистих речовин у бульбах картоплі сортІв різних груп стиглостiГнатюк, Iгор Миколайович; Філіпова, Лариса Миколаївна; Hnatyuk, Ihor; Filipova, Larysa
2021Вплив систем обробітку ґрунту і рівнів удобрення на запаси доступної вологи у плодозмінній сівозмініКарпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Філіпова, Лариса Миколаївна; Кулик, Роман Михайлович; Тітаренко, Оксана Станіславівна; Петракова, Олена Олександрівна; Федорченко, Микола Миколайович; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Filipova, Larysa; Kulyk, Roman; Titarenko, Oksana; Petrakova, Olena; Fedorchenko, Mykola
2020Вплив систем удобрення на зміну агрохімічних властивостей чорнозему типового за використання побічної продукції просапних культур сівозміни упродовж ротації як органічного добриваПримак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Войтовик, Михайло Вікторович; Voitovyk, Mykhailo; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Oleksandr; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysyazhnyuk, Nataliia; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhiy, Sergey; Панченко, Інна Анатоліївна; Panchenko, Inna; Філіпова, Лариса Миколаївна; Filipova, Larysa
2024-03-08Вплив способів обробітку грунту на мікробіологічні процеси в посівах кукурудзи на зерноПавліченко, Андрій Андрійович; Карпук, Леся Михайлівна; Тітаренко, Оксана Станіславівна; Філіпова, Лариса Миколаївна; Pavlichenko, Andrii; Karpuk, Lesia; Titarenko, Oksana; Filipova, Larysa
2012Вторинне співвідношення статі у гібридних комбінаціях тополь та її прогнозування у насінні та сіянцяхФіліпова, Лариса Миколаївна; Filipova, Larysa; Василенко, Іван Данилович; Vasylenko, Ivan
2016-05ГiдроботанiкаФіліпова, Лариса Миколаївна; Мацкевич, Вячеслав Вікторович; Filipova, Larysa; Matskevych, Vyacheslav
2012Гідроботаніка: Програма і методичні вказівкиФіліпова, Лариса Миколаївна; Мацкевич, Вячеслав Вікторович; Кононенко, Олександр Iванович; Filipova, Larysa; Matskevych, Vyacheslav; Kononenko, Oleksandr
2007Гідрохімія: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів за кредитно-модульною технологією навчанняГамалій, Ірина Петрівна; Барановський, Михайло Миколайович; Слободенюк, Оксана Іванівна; Філіпова, Лариса Миколаївна; Hamalii, Iryna; Baranovskyi, Mykhailo; Slobodeniuk, Oksana; Filipova, Larysa
2021-09-17Детермінанти онтогенезу Prunus dulcis in vitroШита, Оксана Петрівна; Shita, Oksana; Філіпова, Лариса Миколаївна; Filipova, Larisa; Мацкевич, Вячеслав Вікторович; Matskevich, Vyacheslav
2023-04-28Динамiка застосування регуляторiв росту рослин в УкраїнiФіліпова, Лариса Миколаївна; Карпук, Леся Михайлiвна; Павлiченко, Андрiй Андрiйович; Тiтаренко, Оксана Станiславiвна; Filipova, Larysa; Matskevych, Vyacheslav; Pavlichenko, Andriy; Titarenko, Oksana
2023Добрива в органiчному землеробствi: iсторiя, теорiя, практикаПримак, Iван Дмитрович; Марчук, Iлля Устинович; Мартинюк, Iван Васильович; Єзерковська, Людмила Вiкторiвна; Хахула, Валерiй Семенович; Панченко, Олександр Борисович; Філіпова, Лариса Миколаївна; Ображiй, Сергiй Володимирович; Караульна, Вiталiна Миколаївна; Карпук, Леся Михайлівна; Павлiченко, Андрiй Андрійович; Тітаренко, Оксана Станiславiвна; Войтовик, Михайло Вiкторович; Кулик, Роман Михайлович; Prymak, Ivan; Marchuk, Illia; Martyniuk, Ivan; Yezyrkovska, Liudmyla; Khakhula, Valerii; Panchenko, Oleksandr; Filipova, Larysa; Obrazhiy, Serhіi; Karaulna, Vitalina; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Titarenko, Oksana; Voitovyk, Mykhailo; Kulyk, Roman
2022Еволюцiя систем землеробства в УкраїнiПримак, Iван Дмитрович; Цюк, Олексiй Анатолiйович; Мартинюк, Iван Васильович; Філіпова, Лариса Миколаївна; Присяжнюк, Наталiя Михайлiвна; Федорук, Юрiй Васильович; Качан, Леся Михайлiвна; Панченко, Тарас Валентинович; Покотило, Iгор Анатолiйович; Лозiнська, Тетяна Павлiвна; Ображiй, Сергiй Володимирович; Карпенко, Анатолiй Миколайович; Лiтвiнов, Дмитро Вiкторович; Prymak, Ivan; Tsiuk, Oleksii; Martyniuk, Ivan; Filipova, Larysa; Prysyazhnyuk, Nataliia; Fedoruk, Yurii; Kachan, Lesia; Panchenko, Taras; Pokotylo, Ihor; Lozinska, Tetiana; Obrazhiy, Sergii; Karpenko, Anatolii; Litvinov, Dmytro
2020-11Екзогенні детермінанти росту регенерантів Павловнії in vitroFilipova, Larysa; Філіпова, Лариса Миколаївна; Matskevych, Vyacheslav; Мацкевич, Вячеслав Вікторович; Podhaietskyi, Аnatoliy; Подгаєцький, Анатолій Адамович; Kravchenko, Nataliya; Кравченко, Наталія Володимирівна
2019-09Екологiя лiсуФіліпова, Лариса Миколаївна; Мацкевич, Вячеслав Вікторович; Filipova, Larysa; Matskevych, Vyacheslav
2014Екологічні особливості трофічної та гормональної детермінації ризогенезу in vitro регенерантів хостиСтадник, Анатолій Петрович; Stadnyk, Anatolii; Філіпова, Лариса Миколаївна; Filipova, Larysa; Мацкевич, Вячеслав Вікторович; Matskevych, Vyacheslav
2002-02Ефективність застосування природних і синтетичних регуляторів росту під насінну картоплюФіліпова, Лариса Миколаївна; Filipova, Larysa
2002-12Ефективність природних та синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі.Філіпова, Лариса Миколаївна; Filipova, Larysa
2010Ефективність тривалого клонального мікророзмноження thuja occidentalis ‘smaragd’ залежно від компонентів живильного середовища та стану експлантівМацкевич, Вячеслав Вікторович; Філіпова, Лариса Миколаївна; Власенко, Микола Юхимович; Matskevych, Vyacheslav; Filipova, Larysa; Vlasenko, Mykola
2024Ефективність фотосинтезу сорго залежно від впливу елементів технології вирощуванняТітаренко, Оксана Станіславівна; Карпук, Леся Михайлівна; Філіпова, Лариса Миколаївна; Павліченко, Андрій Андрійович; Titarenko, Oksana; Karpuk, Lesia; Filipova, Larysa; Pavlichenko, Andrii