Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5668
Title: Дослідження меду на вміст пилку з генетично модифікованих рослин методом ПЛР у реальному часі
Other Titles: Detection biotechnological plant pollen in honey by real-time pcr
Authors: Облап, Руслан Васильович
Oblap, Ruslan
Новак, Наталія Борисівна
Novak, Natalia
Димань, Тетяна Миколаївна
Dyman, Tatyana
Keywords: генетично модифіковані організми;біотехнологічний ріпак;ДНК;квітковий пилок або пилок меду;полімеразна ланцюгова реакція у режимі реального часу;genetically modified organisms;biotechnological rapeseed;Real-Time polymerase chain reaction;flower pollen or honey pollen
Issue Date: 2017
Publisher: НУБіП
Citation: Облап Р. В. Дослідження меду на вміст пилку з генетично модифікованих рослин методом ПЛР у реальному часі / Р. В. Облап, Н. Б. Новак, Т. М. Димань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Лісівництво та декоративне садівництво. - 2017. - Вип. 278. - С. 216–223.
Abstract: Відпрацьовано методику виділення ДНК із пилку меду та її дослідження на наявність послідовностей генно-інженерних конструктів, притаманних біотехнологічним культурам. За використання методу ПЛР у режимі реального часу проведено моніторинг зразків меду вітчизняного виробництва щодо контамінації пилком генетично модифікованих рослин, зокрема біотехнологічного ріпаку. Під час проведених досліджень виявлено зразки меду, що містили пилок біотехнологічного ріпаку Roundup Ready™. Отримані результатисвідчать про доцільність і необхідність проведення більш жорсткого контролю харчової продукції та сільськогосподарської сировини щодо вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО).
Description: Methodological approach of detection DNA from honey pollen and detection biotechnological constructs was designed. Monitoring of native honey samples for biotechnological plant pollen contamination, in particular, biotechnological rape seed, was performed by using of PCR-RT method. During the study honey samples with biotechnological rapeseed pollen of Roundup Ready™ were detected. Obtained data shows advisability and necessity of more strict control of food products and agricultural raw material for GMO content.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5668
ISSN: 2222-8578
metadata.dc.identifier.udc: 577.2:575:57.08:658.562
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doslidzhennia_medu.pdf438,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.