Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5199
Title: Protein metabolism, physicochemical properties and chemical composition of muscle tissue in Large White weaners
Other Titles: Білковий обмін, фізико-хімічні властивості та хімічний склад м'язової тканини у відлучених свиней великої білої породи
Authors: Khalak, Viktor
Халак, Віктор Іванович
Horchanok, Anna
Горчанок, Анна Володимирівна
Kuzmenko, Oksana
Кузьменко, Оксана Анатоліївна
Lytvyshchenko, Lyudmyla
Литвищенко, Людмила Олександрівна
Lieshchova, Maryna
Ліщова, Марина Олексіївна
Kalynychenko, Olena
Калиниченко, Олена Олександрівна
Liskovych, Volodymyr
Ліскович, Володимир Андрійович
Zagoruy, Ludmila
Загоруй, Людмила Петрівна
Keywords: weaners;breed;protein metabolism;blood serum;physicochemical properties;chemical composition;muscle tissue;correlation;відлучений молодняк свиней;порода;білковий обмін;сироватка крові;фізико-хімічні властивості;хімічний склад;м’язова тканина;кореляція
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького
Citation: Protein metabolism, physicochemical properties and chemical composition of muscle tissue in Large White weaners / V. Khalak, A. Horchanok, O. Kuzmenko and other // Ukrainian Journal of Ecology .- 2020 .- №10(4) .- Р. 127-131. doi: 10.15421/2020_179
Abstract: We presented the blood serum biochemical parameters, physicochemical properties and chemical composition of muscle tissue in Large White weaners of British origin. We found that serum biochemical parameters in five months weaners were within the physiological norm (the content of total protein was 71.28 g/l (СV = 8.16%), creatinine concentration was 155.62 µmol L-1 (СV =14.13%). Studies of physicochemical properties and chemical composition of samples of Longissinus dorsi muscle of Large White young pigs show that the number of high quality samples in terms of moisture holding capacity, % is 12.0%, colour intensity, units of ext.×1000 – 16.0%, tenderness, s – 12.0% and fat content, % – 16.0%. We revealed significant correlations between moisture holding capacity and protein content (r = -0.484, tr = 2.65), moisture holding capacity and hygroscopic moisture content (r = 0.402, tr = 2.11). The correlation between total protein content in blood serum and fat content in muscle tissue was -0.257 (tr = 1.28), whereas the correlation between serum total protein content and calcium content in muscle tissue was 0.375 (tr = 1.94).
Description: В статті наведено результати досліджень біохімічних показників сироватки крові, фізико-хімічних властивостей та хімічного складу м’язової тканини молодняку свиней великої білої породи англійського походження, а також розраховано рівень кореляційних зв’язків між основними кількісними ознаками. Встановлено, що біохімічні показники сироватки крові молодняку свиней великої білої породи у 5-місячному віці відповідають фізіологічній нормі клінічно здорових тварин (вміст загального білку становить 71,28 г/л (Сv=8,16 %), концентрація креатиніну – 155,62 ммоль/л (Сv=14,13 %). Дослідження фізико-хімічних властивостей та хімічного складу зразків найдовшого м’яза спини молодняку свиней великої білої породи свідчать, що кількість високоякісних зразків за показниками вологоутримуючої здатності, % становить 12,0 %, інтенсивності забарвлення, од. екст. × 1000» – 16,0 %, ніжності, с – 12,0 % та вмістом жиру, % – 16,0 %. Ми виявили суттєві кореляційні зв'язки між вмістом вологи та вмістом білка, % (-0,484, tr=2,65), вологоутримуюча здатність, % × вміст гігроскопічної вологи, % (0,402, tr=2,11). Кореляція загального білку у сироватці крові та вмістом жиру у м’язовій тканині становила -0,257 (tr=1,28), тоді як кореляція між вмістом загального білку у сироватці крові та вмістом кальцію у м’язовій тканині становила 0,375 (tr=1,94).
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5199
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.4.053:612.015:637.5.04
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
protei_metabolism.pdf244,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.