Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1495
Title: Формування фонологічної компетенції студентів засобом вивчення ініціальних звукових сполучень в англійських художніх текстах
Other Titles: Формирование фонологической компетенции студентов путем изучения инициальных звукосочетаний в английских художественных текстах
The formation of students' phonological competence by studying initial consonant clusters in the english literary texts
Authors: Лозинська, Ольга Андріївна
Лозинская, Ольга Андреевна
Lozinskaya, Olga
Keywords: фонестема;ініціальне звукове сполучення;фоносемантика;конотативне значення;позитивна конотація;негативна конотація;фонестема;инициальное звукосочетание;фоносемантика;коннотативное значение;позитивная коннотация;негативная коннотация;phonestheme;initial consonant cluster;phonosemantics;connotative meaning
Issue Date: Oct-2014
Publisher: Київський національний лінгвістичний університет
Citation: Лозинська О. А. Формування фонологічної компетенції студентів засобом вивчення ініціальних звукових сполучень в англійських художніх текстах / О.А. Лозинська // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць. - 2014. – Вип. 50. – С. 92-94.
Abstract: У статті детально аналізуються особливості вживання ініціальних звукових сполучень – фонестем – в англійському діалогічному дискурсі. Визначаються співвідношення між звуковою формою і тематичним фоном тексту, а також всановлюється взаємозалежність між використанням деяких ініціальних сполучень приголосних звуків і конотацією тексту. Фоносемантичний аналіз ініціальних сполучень приголосних в англійському дискурсі (а саме з позитивною і негативною конотаціями) показав: символічна конотація звукових комплексів обумовлена не тільки явищем звукового символізму, але і частотою вживання фонестем у тексті. The article deals with peculiarities of the initial consonant clusters in the English dialogic discourse aims at the semantic description of initial consonant clusters and the analysis of the relations between the sound form and the text connotation. The interdependence between the use of certain consonant combinations and the connotation of the text has been established. The phonosemantic analysis of initial consonant clusters in the English discourse (namely with pleasant and unpleasant connotations) has shown that high frequency of certain initial consonant clusters may be accounted not only for the phenomenon of sound symbolism but also for the frequency of their occurrence in the text. У статті детально аналізуються особливості вживання ініціальних звукових сполучень – фонестем – в англійському діалогічному дискурсі. Визначаються співвідношення між звуковою формою і тематичним фоном тексту, а також всановлюється взаємозалежність між використанням деяких ініціальних сполучень приголосних звуків і конотацією тексту. Фоносемантичний аналіз ініціальних сполучень приголосних в англійському дискурсі (а саме з позитивною і негативною конотаціями) показав: символічна конотація звукових комплексів обумовлена не тільки явищем звукового символізму, але і частотою вживання фонестем у тексті.
Description: The article deals with peculiarities of the initial consonant clusters in the English dialogic discourse aims at the semantic description of initial consonant clusters and the analysis of the relations between the sound form and the text connotation. The interdependence between the use of certain consonant combinations and the connotation of the text has been established. The phonosemantic analysis of initial consonant clusters in the English discourse (namely with pleasant and unpleasant connotations) has shown that high frequency of certain initial consonant clusters may be accounted not only for the phenomenon of sound symbolism but also for the frequency of their occurrence in the text.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1495
ISSN: 2411
metadata.dc.identifier.udc: 811.111’42’34
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formyvannya_fonolo.pdf364,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.