Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9962
Назва: Запаси доступної грунтової вологи, урожайність і маса кореневих решток пшениці озимої та післяжнивної гірчиці білої залежно від систем обробітку, попередників і удобрення в п’ятипільній сівозміні
Інші назви: Reserves of available soil moisture, yield and mass of root residues of winter wheat and post-harvest white mustard depending on tillage systems, precursors and fertilizers in a five-field crop rotation
Автори: Примак, Іван Дмитрович
Prymak, Ivan
Глеваський, Володимир Іванович
Hlevaskiy, Volodymyr
Войтовик, Михайло Вікторович
Voytovik, Mykhailo
Павліченко, Андрій Андрійович
Pavlichenko, Andrew
Качан, Леся Михайлівна
Kachan, Lesya
Панченко, Олександр Борисович
Panchenko, Oleksandr
Ображій, Сергій Володимирович
Obrazhyy, Sergey
Ключові слова: грунт, обробіток, урожайність, удобрення, попередники, культури, кореневі рештки, сівозміна.;soil, tillage, productivity, fertilizers, predecessors, crops, root residues, crop rotation.
Дата публікації: кві-2023
Видавництво: БНАУ
Бібліографічний опис: Примак І.Д., Глеваський В.І., Войтовик М.В., Павліченко А.А, Качан Л.М., Панченко О.Б., Ображій С.В. Запаси доступної грунтової вологи, урожайність і маса кореневих решток пшениці озимої та післяжнивної гірчиці білоі залежно від систем обробітку, попередників і удобрення в пятипільній сівозміні. Агробіологія. Збірник наукових праць. БНАУ. Вип. 2. Біла Церква 2023. с. 98-113.
Короткий огляд (реферат): Трирічні (2020-2022) дослідження на дослідному полі Білоцерківського НАУ дають підставу рекомендувати на чорноземах типових глибоких малогумусних середньосуглинкових Правобережного Лісостепу України в п’ятипільній спеціалізованій (зерновій) сівозміні диференційовану систему основного обробітку грунту, що передбачає глибоку оранку лише під просапну культуру, а під пшеницю озиму після обох попередників (гороху і гречки) та післяжнивну гірчицю білу на зелене добриво обробіток важкими дисковими боронами відповідно на глибину 8 – 10 і 10 – 12 см із внесенням N140P60K100 під хлібну рослину після гречки та N120P60K90 – після гороху, а під капустяну – N80P60K80 після обох попередників.
Опис: Three-year (2020-2022) research on the experimental field of Bilotserkivskyi National University of Science and Technology gives reason to recommend a differentiated system of main soil cultivation on typical deep low-humus medium-loam chernozems of the Right Bank Forest Steppe of Ukraine in a five-field specialized (cereal) crop rotation, which involves deep plowing only for row crops, and under winter wheat after both predecessors (peas and buckwheat) and post-harvest white mustard on green manure cultivation with heavy disc harrows, respectively, to a depth of 8-10 and 10-12 cm with the introduction of N140P60K100 under the bread plant after buckwheat and N120P60K90 - after peas, and under cabbage - N80P60K80 after both predecessors.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9962
УДК: УДК 631.582.5:631.811.98:631.573:633.11/.844
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Zapasy_volohy.pdf978,73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.