Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/852
Title: Проблематика двостороннього перекладу термінів з фітопатології.
Other Titles: Problems of two way translation of phytopathology terms.
Authors: Велика, Катерина Ігорівна
Velyka, Kateryna
Keywords: фітопаталогія;phytopathology;двомовні словники;bilingual dictionaries;переклад;translation
Issue Date: 18-May-2017
Publisher: Білоцерківсьий НАУ
Abstract: Описується проблема перекладу термінів з фітопаталогії, відсутність двосторонніх двомовних словників, а саме українсько-англійських та англійсько-українських. Визначено шляхи подолання проблеми та вирішено питання укладання двомовного словника. The problem of phytopathology term translation, the absence of bilingual dictionaries (Ukrainian-English and English-Ukrainian), is described. The ways of overcoming the problem are identified and the issue of the bilingual dictionary is solved.
Description: Велика К.І. Проблематика двостороннього перекладу термінів з фітопатології / К.І. Велика // Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і докторантів, м. Біла Церква, 18–19 травня 2017 р. – Біла Церква: БНАУ, 2017. – Ч. 2. – С. 69-70.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/852
metadata.dc.identifier.udc: УДК 81'25-024.36:581.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problematyka _dvo.pdf292,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.