Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5953
Назва: Сутність економічної ефективності як об’єкта управління в сільськогосподарських підприємствах
Інші назви: The essence of economic efficiency as an object of management in agricultural enterprises
Автори: Свиноус, Іван Вікторович
Svynous, Ivan
Гура, Анатолій Минович
Hura, Anatoliy
Ключові слова: критерії;criteria;оцінка;evaluation;економічна ефективність;economic efficiency;сільськогосподарське підприємство;agricultural enterprise;управління;management
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Свиноус І. В. Сутність економічної ефективності як об’єкта управління в сільськогосподарських підприємствах / І.В. Свиноус, А.М. Гура // Держава та регіони. - 2018. - № 6 (105). - С. 64–73.
Короткий огляд (реферат): У статті встановлено, що в ринковому середовищі проблема підвищення ефективності галузей агропромислового комплексу стає первинною, оскільки результативність господарської діяльності багато в чому визначає темпи розширеного відтворення і рівень задоволення потреб суспільства у продовольстві та сільськогосподарській сировині. Тому розроблення питань підвищення ефективності виробництва у цих умовах залишається однією з актуальних проблем сучасної економічної науки, а об'єктивна необхідність підвищення ефективності виробництва зумовлена значенням галузі. Узагальнюючи підходи до розуміння сутності ефективності, нами встановлено, що окремими науковцями вона пов’язується з результативністю. Вважаємо, що в ринкових умовах діяльність товаровиробників в аграрному секторі має бути спрямована, насамперед, на одержання прибутку через виробництво і реалізацію споживчих вартостей, які задовольняють своїми властивостями певні потреби людей або кожного індивідуума. При цьому споживча вартість, матеріалізована в ефекті, може бути отримана і поза сферою виробничої діяльності (дар природи та ін.). До корисних ефектів можна віднести і заощаджений час, який сприятиме одержанню додаткових споживчих вартостей.
Опис: The article finds that in the market environment, the problem of increasing the efficiency of the branches of the agro-industrial complex becomes primary since the effectiveness of economic activity largely determines the pace of expanded reproduction and the level of satisfaction of the needs of society in food and agricultural raw materials. Therefore, the development of issues of increasing the efficiency of production in these conditions remains one of the pressing problems of modern economic science, and the objective need to increase the efficiency of production is due to the value of the industry. Summarizing existing approaches to understanding the essence of effectiveness, we found that it is associated with the effectiveness of individual scientists. We believe that, in market conditions, the activity of commodity producers in the agrarian sector should be directed, first of all, to profit through the production and sale of consumer values that satisfy their properties to meet the specific needs of people or individuals. At the same time, the consumer value, materialized in effect, can also be obtained outside the sphere of production activity (gift of nature, etc.). The beneficial effects can be attributed to the time saved, which will contribute to obtaining additional consumer value.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5953
УДК: 330.131.5:658
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
sutnist_ekonomichnoyi.pdf235,49 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.