Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5715
Title: Особливості формування і годівлі високопродуктивного стада корів
Other Titles: Features of formation and feeding of a highly productive herd of cows
Authors: Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Даниленко, Валентина Петрівна
Danylenko, Valentina
Бабенко, Сергій Петрович
Babenko, Serhii
Бомко, Лідія Григорівна
Bomko, Lidiia
Сломчинський, Михайло Миколайович
Slomchynskyi, Mykhailo
Кузьменко, Оксана Анатоліївна
Kuzmenko, Oksana
Титарьова, Олена Михайлівна
Tytariova, Olena
Чернявський, Олександр Олександрович
Cherniavskyi, Oleksandr
Сметаніна, Олена Віталіївна
Smetanina, Olena
Редька, Алла Іванівна
Redka, Alla
Keywords: годівля високопродуктивних корів;енергетичне живлення;кормові добавки;амінокислоти;мінеральні добавки;вітамінні добавки;поживність кормів;голштинські корови;feeding high-yielding cows;energy nutrition;feed additives;amino acids;mineral supplements;vitamin supplements;feed nutrition;Holstein cows
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Особливості формування і годівлі високопродуктивного стада корів: монографія / В. С. Бомко, В. П. Даниленко, С. П. Бабенко та ін.- Біла Церква: БНАУ, 2019 .– 372 с.
Abstract: Сучасними дослідженнями встановлено, що в годівлі високопродуктивних корів потрібно звернути увагу на поліпшення енергетичного, протеїново-амінокислотного, вуглеводного, ліпідного, мінерального і вітамінного їх живлення та розробку заходів щодо їх забезпечення. Саме цим питанням присвячена монографія. Проведені наукові пошуки спрямовані на поглиблення розуміння конверсії кормів у молоко, розроблено настанови і поради, які сприятимуть впровадженню цих знань у практику годівлі корів з метою підвищення ефективності та стабільності виробництва молока. Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів та студентів аграрних навчальних закладів.
Description: Modern research has shown that in the feeding of highly productive cows it is necessary to pay attention to the improvement of energy, protein-amino acid, carbohydrate, lipid, mineral and vitamin nutrition and the development of measures to ensure them. The monograph is devoted to these questions. The research was aimed at deepening the understanding of the conversion of feed into milk, developed guidelines to promote the introduction of this knowledge in the practice of feeding cows in order to increase the efficiency and stability of milk production. The monograph is designed for researchers, teachers, graduate students and students of agricultural schools.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5715
ISBN: 978-966-2122-66-4
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.084.523
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_formuvannia.pdf4,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.