Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4598
Title: Сучасна класифікація озимих сортів часнику, поширених в Україні
Other Titles: Modern classification of winter garlic varieties widespread in Ukraine
Authors: Сич, Зеновій Деонизович
Sych, Zinovii
Кубрак, Світлана Миколаївна
Kubrak, Svitlana
Мереженюк, Вадим Анатолійович
Merezhenyuk, Vadim
Keywords: часник;чеснок;winter garlic;сорт;маса головки;місцева форма;маса зубка;урожайность;урожайність
Issue Date: Mar-2020
Publisher: Вінниця : ТОВ «ТВОРИ»
Citation: Сич З.Д. Сучасна класифікація озимих сортів часнику, поширених в Україні / З. Д. Сич, С.М. Кубрак // Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогоспо-дарської науки в сучасному світі: [тези доповідей] Мат. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 115-річчю від дня народження видатного вченого-селекціонера О.Т. Галки м., с. Олександрівка, Дніпропетровська обл., Україна. 30 березня 2020 р. - Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020.- С. 48-52.
Abstract: Розроблено нову класифікацію сортів часнику озимого. Сорти можна умовно розділити на п’ять сортогруп, кожна з яких має комплекс специфічних морфологічних ознак. Технології вирощування кожної сортогрупи вимагають індивідуальних підходів у підготовці садивного матеріалу і догляду за рослинами. Аналогічні особливості повинні враховуватися і у технологіях насінництва (тобто, у розсадництві оздоровленого садивного матеріалу).
Description: A new classification of winter garlic varieties has been developed. Varieties can be divided into five varieties, each of which has a complex of specific morphological features. The cultivation technologies of each variety group require individual approaches in the preparation of planting material and plant care. Similar features should also be taken into account in seed technology (ie, in the nursery nursery).
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4598
ISSN: 978-966-949-380-4
metadata.dc.identifier.udc: 635.262: 631.527
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasna_klasyfikatsiia.pdf271,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.