Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3420
Title: Сучасні тенденції реалізації мовної гри у німецькомовній рекламі
Other Titles: Current trends in the implementation of language games in German-language advertising
Authors: Носенко, Марія Миколаївна
Nosenko, Mariia
Keywords: мовна гра;ігрові прийоми;рекламний текст;Language game;game techniques;advertising text
Issue Date: Apr-2009
Publisher: Київський національний лінгвістичний університет
Citation: Носенко М.М. Сучасні тенденції реалізації мовної гри у німецькомовній рекламі / М.М. Носенко // Матеріали науково-практичної конференції: Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій (КНЛУ, 1-3 квітня 2009 р.). – Київ, 2009. – С. 98-101.
Abstract: Ігрові прийоми у рекламних текстах є не лише засобом звернення уваги реципієнта, створення рекламного образу у свідомості споживача, а й підвищують економічну ефективність повідомлення. У статті розглядається інвентар різнорівневих засобів продукування лудично маркованих явищ і аналізуються сучасні тенденції мовної гри у німецькомовній рекламі.
Description: Use of pun techniques in advertising is not only the way to attract the recipient’s attention and create an advertising image in the consumer’s mind, but also to improve economic efficiency of the message. The article deals with modern tendencies in creating pun and its function peculiarities in the German-language advertisement.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3420
metadata.dc.identifier.udc: 811.112.2:81
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
suchasni_tendents.pdf287,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.