Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3198
Title: Оцінка сортів озимої пшениці за густотою рослин та густотою продуктивного стеблостою в умовах дослідного поля ННДЦ БНАУ
Other Titles: Estimation of winter wheat varieties by plant density and productive stem density in the experimental field of BNAU
Оценка сортов озимой пшеницы по густоте растений и густотой продуктивного стеблестоя в условиях опытного поля ННИЦ БНАУ
Authors: Панченко, Тарас Валентинович
Panchenko, Taras
Лозінський, Микола Владиславович
Lozinsky, Nikolay
Коваленко, Роман Володимирович
Kovalenko, Roman
Keywords: пшениця озима;сорт;польова схожість;густота рослин;густота продуктивного стеблостою;winter wheat, variety;variety;field germination;plant density;productive stem density
Issue Date: 2012
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університ
Series/Report no.: Вип. 7 (91);
Abstract: Проведені дослідження підтверджують, що сорти пшениці озимої суттєво різняться за величиною урожайності та якістю зерна. Отримані дані вказують на доцільність цілеспрямованого добору сортів пшениці озимої для отримання високої продуктивності. Проведенные исследования подтверждают, что сорта пшеницы озимой существенно различаются по величине урожайности и качеству зерна. Полученные данные указывают на целесообразность целенаправленного отбора сортов пшеницы озимой для получения высокой производительности.Studies have shown that winter wheat varieties differ significantly in yield and grain quality. The data obtained indicate the feasibility of targeted selection of winter wheat varieties for high productivity.
Description: Панченко Т.В. Оцінка сортів озимої пшениці за густотою рослин та густотою продуктивного стеблостою в умовах дослідного поля ННДЦ БНАУ / Т.В. Панченко, М.В. Лозінський, Р.В. Коваленко // Агробіологія: збірник наукових праць. – Біла Церква, 2012. – Вип. 7 (91) – С. 106-110.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3198
ISSN: 2310-9270
metadata.dc.identifier.udc: УДК 633.11«324»:631.526.3/.53.048:631.559.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otsinka sortiv.pdf245,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.