Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1816
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСвиноус, Іван Вікторович-
dc.contributor.authorSvynous, Ivan-
dc.contributor.authorШепель, Тетяна Павлівна-
dc.contributor.authorShepel, Tetyana-
dc.contributor.authorСтепура, Людмила Миколаївна-
dc.contributor.authorStepura, Ludmyla-
dc.date.accessioned2019-01-09T10:48:13Z-
dc.date.available2019-01-09T10:48:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationСвиноус І.В. Роль і місце доходів від ОСГ у формуванні бюджету сільських домогосподарств України / І.В. Свиноус, Т.П. Шепель, Л.М. Степура // Економіка та управління АПК: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2018. - Вип.1. - С.75-84.uk_UA
dc.identifier.issn2310-9262-
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1816-
dc.descriptionThe role and place of personal peasant farms in the formation of the budget of rural households was conducted. The focus on production on the sale of livestock products is primarily due to the existing material and technical base and the industrial orientation of rural households. Analysis of agricultural production show a high resistance to PF transformations of the economy, and in the process of socio-economic transformation of the economy significantly changing place and role of private farms. The focus on production on the sale of livestock products is primarily due to the existing material and technical base and the industrial orientation of rural households. In addition, in the context of the crisis, livestock production in agricultural enterprises has become situational major producers of dairy and meat cattle breeding and pig breeding. Analysis of agricultural production show a high resistance to PF transformations of the economy, and in the process of socio-economic transformation of the economy significantly changing place and role of private farms. One of the factors behind the economic sustainability of private farms is that, due to differences in the sectorial structure and specialization of production, they do not compete with large agricultural enterprises. There was a situation where peasant farms increase the production of those products whose volumes are reduced by agricultural enterprises It should be noted that in 2016, about 46.4% of rural households did not receive income from sales of products derived from their own peasant farms. Analyzing this indicator, we can state that this category of rural households uses fully obtained agricultural products to meet their own needs in food products, or completely abandoned its management. This circumstance is caused by the difficult demographic situation in rural settlements and the reorientation to other sources of cash flow of members of rural families.uk_UA
dc.description.abstractПроведено дослідження ролі і місця особистих селянських господарств у формуванні бюджету сільських домогосподарств. Орієнтація на виробництво та реалізацію продукції тваринництва пов’язано в першу чергу з наявною матеріально-технічною базою та виробничою орієнтацію сільських домогосподарств. Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції свідчить про досить високу стійкість ОСГ до трансформаційних перетворень економіки країни, причому в процесі соціально-економічних перетворень економіки суттєво змінюється місце і роль особистих селянських господарств. Необхідно відзначити, що в 2016 р. близько 46,4 % сільських домогосподарств не отримували доходи від реалізації продукції отриманої від особистого селянського господарства. Аналізуючи цей показник можемо констатувати, що дана категорія сільських домогосподарств використовує повністю отриману сільськогосподарську продукцію для задоволення власних потреб в продуктах харчування чи повністю відмовилась від його ведення. Це зумовлено складною демографічною ситуацією в сільських населених пунктах та переорієнтацією на інші джерела надходження грошових коштів членів сільських родин. В нинішніх умовах визначити перспективи подальшого розвитку особистого селянського господарства, як джерела доходів сільських домогосподарств неможливо, оскільки враховуючи існуючий диспаритет між селом і містом у сфері соціального та економічного розвитку, а також наявність земельних площ, які знаходитимуться в приватній власності та потреби у свіжій, екологічно чистій продукції, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції здійснюватиметься в особистих селянських господарствах. Встановлено, що на розвиток особистого селянського господарства впливатиме середовище сільського співтовариства, в якому знаходяться селяни. З іншого боку, молоде покоління жителів села, яке виховане в квазіринковому середовищі, та зростання рівня доходів сільського населення і одержання сільськогосподарської продукції у великотоварному виробництві створює всі передумови для відмови від отримання її в особистих селянських господарствах.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherБілоцерківський національний аграрний університетuk_UA
dc.subjectдохідuk_UA
dc.subjectincomeuk_UA
dc.subjectреалізаціяuk_UA
dc.subjectrealizationuk_UA
dc.subjectбюджетuk_UA
dc.subjectbudgetuk_UA
dc.subjectсільське домогогосподарствоuk_UA
dc.subjectrural housebuildinguk_UA
dc.subjectзбутuk_UA
dc.subjectmarketinguk_UA
dc.subjectтваринництвоuk_UA
dc.subjectanimal husbandryuk_UA
dc.subjectрослинництвоuk_UA
dc.subjectplant growinguk_UA
dc.titleРоль і місце доходів від ОСГ у формуванні бюджету сільських домогосподарств Україниuk_UA
dc.title.alternativeThe role and place of income from pf in the formation of the budget of agricultural households of Ukraineuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udc631.115.17(477)uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rol_i_misce.pdf254,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.