Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1270
Title: Вплив сортопідщепних комбінувань зимових сортів яблуні на одержання плодів високої товарної якості
Other Titles: Influence of sorted planting combinations of winter apple varieties on the production of fruits of high commodity quality
Authors: Вуйко, Анна
Vuiko, Anna
Шубенко, Лідія Анатоліївна
Shubenko, Lidiia
Keywords: яблука;товарний сорт;конструкція насаджень;тип підщепи;apples;design of plantations;commodity grade;type of rootstock
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Вуйко А. Вплив сортопідщепних комбінувань зимових сортів яблуні на одержання плодів високої товарної якості / А. Вуйко, Л. А. Шубенко // Новітні технології в рослинництві. Лісове і садово-паркове господарство. Геодезія, картографія та землеустрій: тези доповідей Державної студентської науково-практичної конференції, 19 квітня 2018 р. - Біла Церква, 2018. - С. 39.
Abstract: Дослідженням встановлено, що вихід товарних сортів яблуні залежав від сортопідщепного комбінування. Більший вихід плодів вищого та першого товарних сортів був у комбінації Голден Делішес на підщепі ММ 106 та на сіянцях Антонівки звичайної. Исследованием установлено, что выход товарных сортов яблони зависел от сортоподвойного комбинирования. Больший выход плодов высшего и первого товарных сортов был в комбинации Голден Делишес на подвое ММ 106 и на сеянцах Антоновки обыкновенной.
Description: The study found that the yield of commercial varieties of apple varieties depended on sort-combining combination. The greater yield of the fruits of the higher and the first product grades was in the combination of Golden Delishes on the substrate MM 106 and on the seedlings of Antonivka common.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1270
metadata.dc.identifier.udc: 634:11
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вплив сортопідщепних комбінувань.pdf178,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.