Навчальні видання : [77] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 77
Issue DateTitleAuthor(s)
2005-12-05Методичні розробки з написання курсової роботи з кормовиробництва студентами IV курсу агрономічного факультетуПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2011-12-05Культурні пасовища. Методичні вказівки з практичної підготовки для студентів ІV курсу агрономічного факультетуПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Московчук, Валерій Михайлович; Moskovchuk, Valerii; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2002-09-10Лучне кормовиробництво. Методичні розробки з лабораторно-практичних, практичних занять та самопідготовки для студентів ІІІ-ІV курсів агрономіч-ного факультетуПанченко, Тарас Валентинович; Panchenko, Taras; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Московчук, Валерій Михайлович; Moskovchuk, Valerii; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2004-06-23Агрометеорологія: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи і тестового контролю знань студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напрямку 6.103102 – агрономія за кредитно-модульною системою навчанняВасиленко, Іван Данилович; Vasylenko, Ivan; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Урсулов, Володимир Федорович; Ursulov, Volodymyr; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2005Агрометеорологія. Методичні вказівки для самостійної роботи і тестового контролю знань студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямком 6130102 – агрономія за кредитно-модульною системою навчанняВасиленко, Іван Данилович; Vasylenko, Ivan; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Урсулов, Володимир Федорович; Ursulov, Volodymyr; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2004-12-09Основи агрономії методичні вказівки з модульно-рейтингової системи навчання і тестового контролю знань студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напрямку підготовки спеціальності 6.030506 – перекладКозак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2002-09-20Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з буряківництва для студентів агрономічного факультетуГлеваський, Володимир Іванович; Hlevaskyi, Volodymyr; Боковий, Віктор Іванович; Bokovyy, Viktor; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Ткаченко, Віктор Гаврилович; Tkachenko, Viktor; Качан, Леся Михайлiвна; Kachan, Lesia
2003-03-06Топографія та картографія: Методичні вказівки щодо виконання практичних занять для студентів зооінженерного факультету по спеціальності 6.070800 "Екологія і охорона навколишнього середовища" освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр"Карпенко, Василь Григорович; Karpenko, Vasyl; Василенко, Іван Данилович; Vasylenko, Ivan; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2010-12-21Декоративне садівництво та квітникарство: посібник для студентів агрономічного факультету, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем 6.130100 – бакалаврРоговський, Сергій Володимирович; Rogovsky, Sergiy; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2009-03-26Навчальна практична підготовка студентів агрономічного факультету. Методичні вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.130100 – бакалавр, 7.130102 – спеціаліст, 8.130102 – магістр зі спеціальності "Агрономія" напряму підготовки 1301 – "Агрономія".Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Боковий, Віктор Іванович; Bokovyy, Viktor; Грабовський, Олексій Олександрович; Grabovsky, Oleksii; Кривенко, Анна Іванівна; Kryvenko, Anna; Колодійчук, Василь Дмитрович; Kolodiychuk, Vasyl; Кононенко, Олександр Іванович; Kononenko, Oleksandr; Купчик, Віктор Іванович; Kupchyk, Viktor; Московчук, Валерій Михайлович; Moskovchuk, Valerii; Тімонов, Іван Васильович; Timonov, Ivan; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Трегуб, Микола Ілларіонович; Tregub, Mykola; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Яковенко, Олександр Миколайович; Yakovenko, Oleksandr; Шушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Natalia; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhiy, Sergiy
2009-03-26Виробнича практика за кордоном. Положення та методичні вказівки до проходження студентами агрономічного факультету практики та стажування за межами УкраїниГородецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2015-03-02Наскрізна програма практик: робоча програма для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів зі спеціальностей: 6.09010101 "Агрономія"– бакалавр, 8.09010101 "Агрономія" – магістр та 8.09010105 "Селекція та генетика сіль-ськогосподарських культур" - магістрХахула, Валерій Семенович; Khakhula, Valerii; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2009-03-26Положення про організацію наскрізної практичної підготовки студентів напряму 8.090101 «Агрономія» за спеціальністю 8.130108 «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2006-02-24Методичні вказівки до підготовки та написання дипломної роботи за напрямом „Агрономія” (6.130100, 7.130102, 8.130102)Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Грабовський, Олексій Олександрович; Grabovsky, Oleksii; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Молоцький, Михайло Якович; Molotskyi, Mykhailo; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2004-02-05Методичні вказівки з підготовки та написання дипломної роботи для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямом „Агрономія” (спеціальність 7.130102)Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Сікан, Леонід Зодькович; Sikan, Leonid; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2004-07-14Основи плодівництва: методичні вказівки з “Основ агрономії” для самостійного опрацювання і тестового контролю знань за кредитно-модульною системою навчання студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напрямку підготовки спеціальності 6.030506 – переклад.Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Городецький, Олександр Степанович; Horodetskyi, Oleksandr; Качан, Леся Михайлiвна; Kachan, Lesia; Ткаченко, Віктор Гаврилович; Боковий, Віктор Іванович; Bokovyy, Viktor
2004-07-14Основи овочівництва: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля “Основи агрономії”Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Качан, Леся Михайлiвна; Kachan, Lesia; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Ткаченко, Віктор Гаврилович; Tkachenko, Victor; Боковий, Віктор Іванович; Bokovyy, Victor
2015-03-02Виробнича практика: робоча програма для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів: зі спеціальностей: 6.09010101 "Агрономія"– бакалавр, 8.09010101 "Агрономія" – магістр та 8.09010105 "Селекція та генетика сільськогоспо-дарських культур" – магістрХахула, Валерiй Семенович; Khakhula, Valerii; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2010-04-28Виробнича практика: Положення та методичні вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр напряму підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство"Черняк, Володимир Максимович; Chernyak, Volodymyr; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2009-03-26Виробнича практика: Положення та методичні вказівки для студентів осві-тньо-кваліфікаційних рівнів: 6.130100 – бакалавр, 7.130102 – спеціаліст, 8.130102 – магістр зі спеціальності "Агрономія" напряму підготовки 1301 – АгрономіяВасильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 77