Browsing by Author Чуб, Олександр Васильович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Distribution, etiology, course and diagnosis specificity of polymorbid internal pathology in cowsСахнюк, Володимир Володимирович; Sakhniuk, Volodymyr; Слівінська, Любов Григорівна; Slivinska, Lubov; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Olexandr; Козій, Василь Іванович; Koziy, Vasyl; Вовкотруб, Наталія Володимирівна; Vovkotrub, Natalia; Бурлаченко, Олександр Якович; Burlachenko, Olexandr; Богатко, Леонід Мечиславович; Bogatko, Leonid; Безух, Василь Михайлович; Bezukh, Vasyl; Манзюк, Віктор Вікторович; Manziuk, Viktor; Москаленко, Валерій Петрович; Moskalenko, Valeriy; Щуревич, Григорій Опанасович; Schurevich, Grygoriy; Тишківський, Михайло Ярославович; Tyshkivsky, Myhailo; Петренко, Олег Олегович; Petrenko, Oleg
2011Вплив показників вмісту рубця корів на якість незбираного молокаТишківська, Наталія Василівна; Tishkіvska, Natalii; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Oleksandr; Тишківський, Михайло Ярославович; Tishkivskiy, Mykhailo
2017Гепатодистрофія високопродуктивних корівСахнюк, Володимир Володимирович; Левченко, Володимир Іванович; Івченко, Василь Мусійович; Петренко, Олег Федосійович; Чуб, Олександр Васильович; Тишківський, Михайло Ярославович; Бурлаченко, Олександр Якович; Sahnyuk, Volodymyr; Levchenko, Volodymyr; Ivchenko, Vasyl; Petrenko, Oleg; Chub, Olexandr; Tyshkivski, Mykhailo; Burlachenko, Olexandr
1998Деякі показники обміну речовин у глибокотільних корів при тривалому голодуванніГоловаха, Володимир Іванович; Holovakha, Volodymyr; Головаха, Владимир Иванович; Костюк, М.М.; Kostuk, M.; Москаленко, Валерій Петрович; Moskalenko, Valerian; Москаленко, Валерий Петрович; Тишківський, Михайло Ярославович; Tishkivskiy, Myhhailo; Тышкивський, Михаил Ярославович; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Alexander; Чуб, Александр Васильевич; Щуревич, Григорій Панасович; Schurevych, Grygoriy; Щуревич, Григорий Афанасьевич; Абдуллаєв, Ш.М.; Abdullaev, Sh.
2002Дослідження крові тварин та клінічна інтерпретація отриманих результатівЛевченко, Володимир Іванович; Levchenko, Volodymyr; Соколюк, Василь Минович; Sokolyuk, Vasyl; Безух, Василь Михайлович; Bezukh, Vasyl; Тишківський, Михайло Ярославович; Tishkivskiy, Mykhailo; Гарькавий, Віктор Олександрович; Garkawi, Viktor; Надточій, Володимир Павлович; Nadtochіу, Volodymyr; Надточій, Валентина Миколаївна; Nadtochii, Valentyna; Москаленко, Валерій Петрович; Moskalenko, Valeriy; Костюк, Михайло Михайлович; Kostyuk, Mykhailo; Щуревич, Григорій Опанасович; Schurevich, Grigory; Богатко, Леонід Мечиславович; Bohatko, Leonid; Сахнюк, Володимир Володимирович; Sakhniuk, Volodymyr; Головаха, Володимир Іванович; Holovakha, Volodymyr; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Oleksandr; Слівінська, Любов Григорівна; Slivinska, Lyubov; Абдуллаєв, Шихкарим Махієвич; Abdullaev, Shikhkarim
2011Дослідження молока корів як невід’ємна складова комплексної діагностики та профілактики “хвороб високої продуктивності”Левченко, Володимир Іванович; Levchenko, Volodymyr; Вовкотруб, Наталія Володимирівна; Vovkotrub, Nataliia; Тишківська, Наталія Василівна; Tishkіvska, Natalii; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Oleksandr
2014Експрес-скринінг вуглеводно-ліпідного статусу в корів за різної продуктивностіВовкотруб, Наталія Володимирівна; Vovkotrub, Nataliia; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Oleksandr
2023Етологічне та патофізіологічне обґрунтування використання кальцію глюконату для лікування телят, хворих на бронхопневмоніюЄмельяненко, Алла Анатоліївна; Emelianenko, Alla; Порошинська, Оксана Андріївна; Poroshinska, Oksana; Шмаюн, Сергій Степанович; Shmaiun, Sergiy; Козій, Василь Іванович; Koziy, Vasyl; Шаганенко, Раїса Володимирівна; Shahanenko, Raisa; Стовбецька, Людмила Степанівна; Stovbetska, Luydmila; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Alexander; Шаганенко, Володимир Сергійович; Shahanenko, Volodymyr; Козій, Василь Іванович; Koziy, Vasyl
2021Кетоз корів: поширення, причини, лікуванняКулик, В.М.; Kulyk, V.; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Alexander
2015Лабораторне дослідження крові тварин та інтерпретація його результатів: Методичний посібникЛевченко, Володимир Іванович; Levchenko, Volodymyr; Головаха, Володимир Іванович; Holovakha, Volodymyr; Сахнюк, Володимир Володимирович; Sakhniuk, Volodymyr; Безух, Василь Михайлович; Bezukh, Vasyl; Богатко, Леонід Мечилавович; Bohatko, Leonid; Вовкотруб, Наталія Володимирівна; Vovkotrub, Natalii; Гарькавий, Віктор Олександрович; Garkawi, Viktor; Мельник, Андрій Юрійович; Melnyk, Andriy; Москаленко, Валерій Петрович; Moskalenko, Valeriy; Надточій, Володимир Павлович; Nadtochy, Volodymyr; Піддубняк, Оксана Володимирівна; Piddubniak, Oksana; Розумнюк, Андрій Вікторович; Rozumniuk, Andriy; Тишківський, Михайло Ярославович; Tishkyvsky, Mikhailo; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Oleksandr; Щуревич, Григорій Опанасович; Schurevich, Grigory; Харченко, Андрій Вікторович; Kharchenko, Andriy
2002Лабораторне дослідження крові тварин та інтерпретація отриманих результатівЛевченко, Володимир Іванович; Levchenko, Volodymyr; Соколюк, Василь Минович; Sokoliuk, Vasiliy; Безух, Василь Михайлович; Bezukh, Vasyl; Тишківський, Михайло Ярославович; Tishkivskiy, Mykhailo; Гарькавий, Віктор Олександрович; Garkaviy, Viktor; Надточій, Володимир Павлович; Nadtochy, Volodymyr; Надточій, Валентина Миколаївна; Nadtochіу, Valentyna; Москаленко, Валерій Петрович; Moskalenko, Valerie; Костюк, Михайло Михайлович; Kostuk, Mykhailo; Щуревич, Григорій Панасович; Schurevych, Grygoriy; Богатко, Леонід Мечиславович; Bogatko, Leonid; Сахнюк, Володимир Володимирович; Sakhniuk, Volodymyr; Головаха, Володимир Іванович; Holovakha, Volodymyr; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Oleksandr; Слівінська, Любов Григорівна; Slivinska, Lubov; Абдуллаєв, Шихкарим Махієвич; Abdullaev, Shikhkarim
2022Метаболічні зміни у корів за порушення толерантності до інсулінуХарченко, Андрій Вікторович; Kharchenko, Andriy; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Alexander
2010Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тваринЛевченко, Володимир Іванович; Levchenko, Volodymyr; Головаха, Володимир Іванович; Holovakha, Volodymyr; Кондрахін, Іван Петрович; Kondrakhin, Ivan; Рубленко, Михайло Васильович; Rublenko, Mykhailo; Сахнюк, Володимир Володимирович; Sakhniuk, Volodymyr; Цвіліховський, Микола Іванович; Tsvilikhovskiy, Mykola; Апуховська, Лариса Іванівна; Apukhovska, Larisa; Безух, Василь Михайлович; Bezukh, Vasyl; Вовкотруб, Наталія Володимирівна; Vovkotrub, Natalii; Кібкало, Дмитро Вікторович; Kibkalo, Dmitro; Москаленко, Валерій Петрович; Moskalenko, Valeriy; Розумнюк, Андрій Вікторович; Rozumniuk, Andriy; Слівінська, Любов Григорівна; Slivinska, Lyubov; Тишківський, Михайло Ярославович; Tishkіvsky, Mykhailo; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Oleksandr
2011Обмін речовин у високопродуктивних корів та його аналізБезух, Василь Михайлович; Bezukh, Vasyl; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Oleksandr; Надточій, Володимир Павлович; Nadtochy, Volodymyr
2022Оцінка змін показників функціонального стану печінки та нирок у овець під впливом препарату “Абетка для тварин”Вовкотруб, Наталія Володимирівна; Vovkotrub, Nataliia; Мельник, Андрій Юрійович; Melnyk, Andriy; Піддубняк, Оксана Володимирівна; Piddubnyak, Oksana; Харченко, Андрій Вікторович; Kharchenko, Andriy; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Alexander
2017-04Показатели эритроцитопоэза у кобыл украинской верховой породы до и после выжеребкиПіддубняк, Оксана Володимирівна; Piddubnyak, Oksana; Головаха, Володимир Іванович; Нolovakhа, Volodymyr; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Oleksandr
2015Профілактика множинної внутрішньої патології у високопродуктивних корівСахнюк, Володимир Володимирович; Левченко, Володимир Іванович; Чуб, Олександр Васильович; Sakhniuk, Volodymyr; Levchenko, Volodymyr; Chub, Olexandr
2022Профілактична ефективність препарату "Рост" за полівітамінної та макромінеральної недостатності в курчат-бройлерівМельник, Андрій Юрійович; Melnyk, Andriy; Саморай, Микола Миколайович; Samoray, Nicola; Вовкотруб, Наталія Володимирівна; Vovkotrub, Nataliia; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Alexander; Тишківський, Михайло Ярославович; Tishkivskiy, Mykhailo
2023Синдром гепатогенної фотосенсибілізації у великої рогатої худоби: етіологія та особливості перебігуЧуб, Олександр Васильович; Chub, Alexander; Вовкотруб, Наталія Володимирівна; Vovkotrub, Nataliia
2023Стан білкового обміну та функціональний стан печінки в курчат-бройлерів за використання препарату вітамінів А, D3, E - РОСТМельник, Андрій Юрійович; Melnyk, Andriy; Сакара, Віталій Сергійович; Sakara, Vitaliy; Чуб, Олександр Васильович; Chub, Alexander; Дубін, Олександр Михайлович; Dubin, Oleksaandr