Browsing by Author Понедільчук, Тетяна Василівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Analysis of inelation processes in Ukraine for 2012–2017 and their impact on economic growthPaska, Ihor; Паска, Ігор Миколайович; Ponedilchuk, Tetyana; Понедільчук, Тетяна Василівна
2019Management of competitiveness of agricultural production in the context of financial economic development of UkrainePaska, Ihor; Паска, Ігор Миколайович; Zabolotnyi, Vyacheslav; Заболотний, Вячеслав Сергійович; Hura, Anatoliy; Гура, Анатолій Минович; Ponedilchuk, Tetyana; Понедільчук, Тетяна Василівна
2020Model scenarios of sustainable development strategy in the formulation of mechanisms for enterprise support resourcesFilipishyna, Liliya; Філіпішина, Лілія; Hryshyna, Larysa; Гришина, Лариса; Zhuvahina, Iryna; Жувагіна, Ірина; Ponedilchuk, Tetiana; Понедільчук, Тетяна Василівна; Paska, Ihor; Паска, Ігор Миколайович
2021State Policy Financial Support of Development of Agricultural SectorPonedilchuk, Tatiana; Понедільчук, Тетяна Василівна; Paska, Igor; Паска, Ігор Миколайович; Novikova, Victoria; Новікова, Вікторія Валеріївна; Satyr, Larisa; Сатир, Лариса Михайлівна; Zadorozhna, Ruslana; Задорожна, Руслана Павлівна
2019Strategic Impact of Investments on Economic Development of UkraineHaidai, Oksana; Гайдай, Оксана Василівна; Danylenko, Anatolii; Даниленко, Анатолій Степанович; Vuychenko, Marina; Вуйченко, Марина Анатоліївна; Ponedilchuk, Tetiana; Понедільчук, Тетяна Василівна; Revutska, Alla; Ревуцька, Алла Олександрівна; Zabolotnyi, Viacheslav; Заболотний, В'ячеслав Сергійович; Marych, Alma; Марич, Алма
2014Аналіз динаміки інфляційного процесу у посткризовий період економіки УкраїниПонедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetiana
2017Багатофакторна економетрична модель у визначені чинників економічного зростанняПонедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetyana; Рибак, Надія Олексіївна; Pybak, Nadiia
2013Влияние основных и второстепенных факторов на экономический рост в условиях трансформационной экономики УкраиныПонедельчук, Татьяна Васильевна; Ponedilchuk, Tetiana; Понедільчук, Тетяна Василівна
2020-11-30Економіка праці і соціально-трудові відносини в контексті оцінки економіки виробничої інфраструктуриОднорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetyana
2021Ефективність використання сучасних методів управління витратами на підприємствахПаска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetiana; Заболотний, Вячеслав Сергійович; Zabolotnyi, Viacheslav
2018Конкурентоспроможність аграрного підприємстваДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskіy, Оleg; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Бабицька, Ольга Олександрівна; Babytska, Olga; Гура, Анатолій Минович; Gura, Anatolii; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetyana; Приходько, Тамара Володимирівна; Prykhodko, Tamara; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Якимюк, Юлія Петрівна; Yakimyuk, Yulia
2020Конкурентоспроможність підприємстваЮхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Білик, Ольга Володимирівна; Bilyk, Olga; Василенко, Олена Ігорівна; Vasylenko, Olena; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Заболотний, Вячеслав Сергійович; Zabolotny, Vyacheslav; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskyj, Oleg; Задорожна, Руслана Павлівна; Zadorozhna, Ruslana; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Лазебник, Лариса Леонідівна; Lazebnyk, Larysa; Новікова, Вікторія Валеріївна; Novikova, Victoria; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetyana; Приходько, Тамара Володимирівна; Prykhodko, Tamara; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr
2021-07-26Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи магістраБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadija; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetjana; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetjana; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym
2015Общие принципы организации труда на предприятииПонедельчук, Татьяна Васильевна; Ponedilchuk, Tetiana; Понедільчук, Тетяна Василівна; Юдакова, Оксана Николаевна; Yudakova, Oksana; Юдакова, Оксана Миколаївна
2019Оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні: спеціальний режим чи єдиний податокЗаболотний, Вячеслав Сергійович; Zabolotnyi, Viacheslav; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetiana; Холодна, Ольга Віталіївна; Kholodna, Olga
2014Основные модели экономического роста и факторы, что в них используетсяПонедельчук, Татьяна Васильевна; Ponedilchuk, Tetiana; Понедільчук, Тетяна Василівна
2016Основные подходы формирования финансовой отчетности по РСБУ и МСФО: некоторые сходства и различияПонедельчук, Татьяна Васильевна; Ponedilchuk, Tatiana; Понедільчук, Тетяна Василівна; Шнайдер, Виктор Викторович; Schneider, Viktor
2015Отечественные и зарубежные методы анализа финансового состояния: сравнительная характеристикаПонедельчук, Татьяна Васильевна; Ponedilchuk, Tetiana; Коростелева, Людмила Александровна; Korosteleva, Lyudmila; Курлеев, Владимир Александрович; Kurleev, Vladymyr; Понедільчук, Тетяна Василівна
2021-05-17Програма переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetjana; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadija; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetjana
2015Развитие методики анализа несостоятельности бухгалтерского балансаПонедельчук, Татьяна Васильевна; Ponedilchuk, Tetiana; Понедільчук, Тетяна Василівна; Козъяков, Алексей Юрьевич; Kozjakov, Aleksej