Browsing by Author Нагорнюк, Оксана Миколаївна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Ефективність різних систем обробітку ґрунту, удобрення в короткоротаційній сівозміні та вплив на фітосанітарний стан агроценозів.Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Іvan; Войтовик, Михайло Вікторович; Voitovyk, Mykhailo; Горновська, Світлана Володимирівна; Hornovska, Svitlana; Покотило, Ігор Анатолійович; Pokotylo, Ihor; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Нагорнюк, Оксана Миколаївна; Nahorniuk, Oksana; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Oleksandr; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhii, Serhii
2023Періодизація еволюції вчення про системи землеробства в Україні у контексті розвитку систем сільського господарства.Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yurii; Войтовик, Михайло Вікторович; Voitovyk, Mykhailo; Палапа, Надія Василівна; Palapa, Nadiia; Нагорнюк, Оксана Миколаївна; Nagorniuk, Oksana
2023Інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання у сфері агробізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспектиГаврик, Олеся Юріївна; Gavryk, Olesia; Желавський, Олег Борисович; Zhelavskyi, Oleg; Свиноус, Іван Вікторович; Svinous, Ivan; Нянько, Віталій Миколайович; Nyanko, Vitaly; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Julia; Цвігун, Інна Анатоліївна; Tzvigun, Inna; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Нянько, Юлія Леонідівна; Nyanko, Yulia; Федоришина, Лариса Миколаївна; Fedorishyna, Larisa; Нагорнюк, Оксана Миколаївна; Nagorniuk, Oksana; Мельничук, Іван Іванович; Melnychuk, Ivan; Герасименко, Ірина Олександрівна; Gerasimenko, Iryna; Кладницька, Тетяна Анатоліївна; Kladnytska, Tetyana; Декалюк, Олександр Володимирович; Dekalyuk, Oleksandr; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliya; Свиноус, Надія Іванівна; Svinous, Nadiya; Федорук, Юрій Васильович; Fedoruk, Yury