Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6269
Title: 100-річчя агробіотехнологічного факультету. Від витоків до сьогодення (1920-2020)
Other Titles: 100th anniversary of the Faculty of Agrobiotechnology. From the origins to the present (1920-2020)
Authors: Даниленко, Анатолій Степанович
Danylenko, Anatoliy
Хахула, Валерій Семенович
Khakhula, Valery
Городецький, Олександр Степанович
Gorodetsky, Olexander
Козак, Леонід Андрійович
Kozak, Leonid
Грабовський, Микола Борисович
Grabowskiy, Mykola
Лозінський, Микола Владиславович
Lozinsky, Mykola
Роговський, Сергій Володимирович
Rogovskiy, Sergiy
Хрик, Василь Михайлович
Hruk, Vasuly
Примак, Іван Дмитрович
Prumack, Ivan
Трегуб, Микола Іларіонович
Tregub, Tregub
Недашківська, Тетяна Михайлівна
Nedashkivska, Tetyana
Крупа, Наталья Миколаївна
Krypa, Nataliya
Keywords: історія факультету;history of the faculty;історя кафедри;history of the department;видатні люди;outstanding people;міжнародна діяльність на факультеті;international activities at the faculty;історія заснування та відомі постаті факультету;history of foundation and famous figures of the faculty;матеріально-технічна база факультету;material and technical base of the faculty;спортивні досягнення;sport achievements
Issue Date: 2020
Publisher: БНАУ
Citation: 100-річчя агробіотехнологічного факультету. Від витоків до сьогодення (1920-2020) / А.С. Даниленко, В.С. Хахула, О.С. Городецький та ін. За загальною ред.. О.С. Городецького. – Біла Церква, 2020. – 232 с.
Abstract: У книзі викладено історію створення та становлення агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, його сьогодення та перспективи подальшого розвитку. The book tells the history of creation and formation of the agrobiotechnological faculty of Bila Tserkva National Agrarian University, its present and prospects for further development.
Description: Відзначення без перебільшення вагомої дати – 100-річчя від дня заснування агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету – стало приводом для глибокого аналізу пройденого шляху, об’єктивної оцінки здобутків, визначення перспектив подальшого розвитку.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6269
metadata.dc.identifier.udc: 378.4 + 631.9
Appears in Collections:Інші публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
історія-абтф-20-кінцева.pdf11,63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.