Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5614
Title: Регульований електропривод
Other Titles: Variable speed drive
Authors: Голодний, Іван Михайлович
Golodnyi, Ivan
Лавріненко, Юрій Миколайович
Lavrinenko, Juriy
Козирський, Володимир Вікторович
Kozyrskiy, Volodymur
Червінський, Леонід Степанович
Chervinskyi, Leonid
Абдураманов, Ділявер Абдураїмович
Abduramanov, Dilyaver
Торопов, Антон Валерійович
Toropov, Anton
Санченко, Олександр Володимирович
Sanchenko, Olexander
Keywords: електропривод;electric drive;частота;frequency;електрична потужність;elecric power;частота обертання;revolution per minute
Issue Date: 30-Oct-2015
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Citation: Регульований електропривод: підручник / І.М. Голодний, Ю.М. Лавріненко, В.В. Козирський та ін.; За ред. І.М. Голодного. – К.: ТОВ "ЦП "Компринт", 2015. – 509 с.: іл.
Abstract: Викладені основи автоматичного управління в підпорядкованих системах керування електроприводами. Розглянуті характеристики силових електронних перетворювачів в системах керування електромеханічними системами з двигунами постійного та змінного струму. Приведені основи побудови регульованого електропривода з прикладами його компоновки на основі сучасної елементної бази. Для викладачів і студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ-IV рівнів акредитації. Книга також буде корисна спеціалістам-виробничникам.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5614
ISSN: 978-966-929-068-7
metadata.dc.identifier.udc: 621.3.067
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidruchnuk Golodnyi Ivan.pdf11,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.