Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5155
Title: Вплив органічного підкислювача у складі комбікорму для покращення росту свиней
Other Titles: Influence of organic acidifier in compound feed to improve pig growth
Authors: Бомко, Лідія Григорівна
Bomko, Lidiia
Keywords: свині;pigs;підкислювач;probiotic;годівля;feeding;мурашина кислота;formic acid;молочна кислота;lactic acid;пропіонова кислота;propionic acid
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Подільський державний аграрно-технічний університет
Citation: Бомко Л. Вплив органічного підкислювача у складі комбікорму для покращення росту свиней / Л.Бомко // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. (20-22 березня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2018. – С. 200-202
Abstract: Аналіз даних, отриманих за 32 дні основного періоду науково-господарського досліду, засвідчив, що використання в раціоні поросят дослідної групи підкислювача в кількості 2 кг на 1 тонну комбікорму сприяло підвищенню загального приросту на 662,3 кг. Таким чином, у дослідній групі середньодобові прирости у відлучених поросят були вищими на 25 г. Внаслідок застосування антибактеріального препарату сухого підкислювача показник збереженості за період підвищився на 2,5 %, тварини не страждали діареєю, оскільки корм відмінно засвоювався. Згодовування молодняку свиней досліджуваного препарату сприяло кращому використанню кормів раціону. Так, витрати корму на 1 кг приросту у тварин дослідної групи (відносно контролю) зменшувались на 6,77 %.
Description: Analysis of data obtained for 32 days of the main period of scientific and economic experiment showed that the use in the diet of piglets of the experimental group of acidifier in the amount of 2 kg per 1 ton of feed contributed to an increase in overall growth by 662.3 kg. Thus, in the experimental group, the average daily gains in weaned piglets were higher by 25 g. Feeding young pigs of the study drug contributed to better use of feed rations. Thus, feed costs per 1 kg of growth in animals of the experimental group (relative to control) decreased by 6.77%.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5155
ISSN: 978-617-692-464-7
978-617-692-465-4
metadata.dc.identifier.udc: 63.001:65.001:30.001:10.001
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_org_pidkysliuvacha.pdf226,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.