Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5085
Title: Птахівництво (терміни та визначення): Навчально-методичний посібник
Other Titles: Poultry farming (terms and definitions): Training manual
Authors: Каркач, Петро Михайлович
Karkach, Peter
Бесулін, Віктор Іванович
Besulin, Viktor
Машкін, Юрій Олексійович
Mashkin, Yurii
Гордієнко, Василь Михайлович
Gordienko, Vasil
Фесенко, Василь Федорович
Fesenko, Vasily
Кузьменко, Петро Іванович
Kuzmenko, Peter
Бількевич, Віта Володимирівна
Bilkevych, Vita
Keywords: птахівництво;терміни;поняття;poultry breeding;terms;definitions
Issue Date: 2015
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Птахівництво (терміни та визначення): навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентами очної і заочної форми навчання з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» // П.М. Каркач, В.І. Бесулін, Ю.О. Машкін та ін .- Біла Церква, 2015 .- 52 с.
Abstract: Відповідно до нормативного документа ДСТУ 4533:2006 (Птахівництво. Терміни та визначення понять) та літературних джерел, наведено близько 250 термінів та визначень понять з птахівництва. Вивчення основних термінів та визначення понять з курсу «Птахівництво», дасть можливість студентам глибше і краще підготуватися до написання модулів, атестацій та інших завдань з контролю знань.
Description: In accordance with the normative document DSTU 4533: 2006 (Poultry. Terms and definitions) and literature sources, there are about 250 terms and definitions of poultry. Learning the basic terms and definitions of the Poultry course will allow students to prepare more deeply and better for writing modules, certifications and other knowledge control tasks.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5085
metadata.dc.identifier.udc: 636.5
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ptahivnutstwo -termini.pdf549,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.