Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4158
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПірова, Людмила Вікторовна-
dc.contributor.authorPirova, Liudmyla-
dc.date.accessioned2020-02-11T09:16:39Z-
dc.date.available2020-02-11T09:16:39Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationПірова Л.В. Вміст важких металів у м’ясі свиней за згодовування селену / Л.В. Пірова // Генетика, розведення та селекція тварин: актуальні проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження видатного вченого-селекціонера, доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента НААН Басовського Миколи Захаровича.- м. Біла Церква, 10–11 червня 2015 року. – Біла Церква.- 2015. – С. 27.-28..uk_UA
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4158-
dc.descriptionThe effect of sodium selenite at a dose of selenium 0.2 mg / kg of dry matter and an organic selenium compound of 0.2 was studied; 0.3; 0.4 mg of selenium in 1 kg of dry matter for the content of heavy metals in pig meat. It has been found that the enrichment of compound feed with organic and inorganic selenium-containing compounds at a dose of 0.2-0.4 mg of selenium per 1 kg of dry matter contributes to a reduction in the content of cadmium, lead and mercury in pig meat. In this case, the lowest concentration of these elements in muscle tissue was observed in animals fed to the diet with an organic selenium compound at a dose of 0.3-0.4 mg / kg of dry matter.uk_UA
dc.description.abstractВивчено вплив селеніту натрію у дозі селену 0,2 мг/кг сухої речовини та органічної сполуки селену рівнем 0,2; 0,3; 0,4 мг селену в 1 кг сухої речовини на вміст важких металів у м’ясі свиней. Встановлено, що збагачення комбікормів органічними і неорганічними селеновмісними сполуками у дозі 0,2–0,4 мг селену в 1 кг сухої речовини сприяє зниженню вмісту кадмію, свинцю і ртуті у м’ясі свиней. При цьомунайнижчу концентрацію цих елементів у м’язовій тканині відмічено у тварин, до раціонів яких уводили органічну сполуку селену у дозі 0,3–0,4 мг/кг сухої речовини.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherБілоцерківський національний аграрний університетuk_UA
dc.subjectселеніт натріюuk_UA
dc.subjectорганічна сполука селенуuk_UA
dc.subjectм’язова тканинаuk_UA
dc.subjectсвиніuk_UA
dc.subjectsodium seleniteuk_UA
dc.subjectan organic compound of seleniumuk_UA
dc.subjectmuscle tissueuk_UA
dc.subjectpigsuk_UA
dc.titleВміст важких металів у м’ясі свиней за згодовування селенуuk_UA
dc.title.alternativeContent of heavy metals in pig meat for selenium feedinguk_UA
dc.typeТези доповідей, Матеріали конференційuk_UA
dc.identifier.udc636.4.087.72:637.5:546.3uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vmist_vazhkih.pdf318,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.