Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3750
Title: Вплив низьких температур на поведінку, продуктивність та біоенергетичні ознаки корів за безприв’язного утримання в легкозбірних приміщеннях
Other Titles: Influence of low temperatures on behavior, productivity and bioenergy parameters of dairy cows kept in cubicle stalls and deep litter system
Authors: Борщ, Олександр Олександрович
Borshch, Oleksandr
Борщ, Олександр Васильович
Borshch, Oleksandr
Донченко, Тетяна Анатоліївна
Donchenko, Tetiana
Косіор, Леся Тарасівна
Kosior, Lesia
Пірова, Людмила Вікторівна
Pirova, Liudmyla
Keywords: корови;температура;безприв’язно-боксове утримання;глибока підстилка;продуктивність;обмінна енергія;поведінка;біоенергетика;cows;temperature;cubicle stalls;deep litter system;productivity;exchange energy;behavior;bioenergetics
Issue Date: 2017
Publisher: Мелітопольский державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
Citation: Вплив низьких температур на поведінку, продуктивність та біоенергетичні ознаки корів за безприв’язного утримання в легкозбірних приміщеннях / О.О.Борщ, О.В.Борщ, Т.А.Донченко та ін. // Ukrainian Journal of Ecology. - 2017. - № 7(3). - С. 73-77. doi: 10.15421/2017_51
Abstract: В статті наведені результати досліджень впливу температури навколишнього середовища у термонейтральний період та у період низькотемпературного навантаження на продуктивність, добову поведінку та біоенергетичні ознаки тварин української червоно-рябої молочної породи за різних варіантів безприв’язного утримання: в боксах та на глибокій підстилці у легкозбірних приміщеннях. На зміну температури корови за обох варіантів технологій утримання відреагували зниженням продуктивності – на 10,86 % (3,55 кг) за безприв’язно-боксового утримання та на 5,65 % (1,82 кг) за технології на глибокій підстилці. При цьому масова частка жиру в молоці корів в цей період підвищився на 0,09 та 0,08 % відповідно. У період низькотемпературного навантаження корови за обох варіантів безприв’язного утримання дещо менше часу витрачали на поїдання кормів, напування та ходьбу, але більше відпочивали у положенні лежачи, порівняно з термонейтральним періодом. В цілому у обидва температурні періоди тривалість основних актів поведінки відповідала фізіологічним нормам. Зниження тривалості споживання корму у період температурного навантаження спричинило зменшення чисельності кормових реакцій та тривалості жуйки у корів за обох технологій утримання. Доля нетто-витрат енергії кормів, яка переходить в енергію молока (енергетичний індекс) у період температурного навантаження знизилась за безприв’язно-боксового утримання на 2,69 %, а на глибокій підстилці – на 1,16 %. Чисті витрати енергії на 1 МДж енергії молока у період низьких температур знизились на 0,051 МДж у корів в умовах безприв’язно-боксового утримання та на 0,019 МДж на глибокій підстилці.
Description: We studied the effect of temperature in thermo neutral period and during low temperature on performance, daily behavior, and parameters of bioenergy of cows of Ukrainian red-spotted dairy breed. We observed the cows kept in two loose housing systems: cubicle stalls and deep litter in easy-to-assemble compartments. The decrease in temperature led to decreasing productivity (by 10.86%, 3.55 kg) of cows in cubicle stalls and by 5.65% (1.82 kg) of cows in deep litter housing; the milk fat content increased by 0.09 and 0.08% respectively. During low-temperature period, the cows spent less time feeding, drinking, and walking in both housing systems, but spent more time when relaxing compared to thermoneutral period. The decrease in the duration of cattle feed intake during low temperatures caused a decrease in cattle feed reactions and chewing time for both housing systems. Fate net consumption of nutrition energy that transfer into the milk energy (power index) have decreased in cubicle stalls cows by 2.69% and by 1.16% in deep litter cows during low temperatures. Net energy consumption per 1 MJ of milk energy have dropped to 0.051 MJ in cubical housing cows and to 0.019 MJ in deep litter cows under low temperatures.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3750
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.083.312.3
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vpliv_nizkih.pdf252,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.