Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3686
Title: Виробництво сирокопчених ковбас: навчальний фільм
Other Titles: Production of fresh-smoked sausages: Educational film
Authors: Бєляков, Євгеній Валерійович
Beliakov, Yevhen
Keywords: яловичина;beef;свинина;pork;ковбасні вироби;sausage products;технологічні процеси;technological diagrams;технологічні схеми;de-boning
Issue Date: 2014
Publisher: Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету
Citation: Виробництво сирокопчених ковбас: навчальний фільм [Електронний ресурс] / розроб. Є.В. Бєляков; Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету. 2014
Abstract: Навчальний відеофільм розкриває тему "технологія виробництва сирокопчених ковбас", яка передбачена навчальною програмою з дисципліни "Технологія м'яса і м'ясних продуктів". Це дасть можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал. Навчальий відеофільм можна використовувати для студентів вищих навчальних закладів, для учнів профтехучилищ та слухачів курсів підвищення кваліфікації. Він сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Тривалість 22 хв.
Description: The educational videofilm exposes the theme “Technology of fresh-smoked sausages manufacture”, which is foreseen by the syllabus in the subject “Technology of meat and meat products”. It will give an opportunity to conduct a class more effectively and to acquire the learning material qualitatively. The educational videofilm can be used for students of higher educational institutions, professional vocational schools and in-training courses.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3686
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vyrobnyctvo syrokopchenyh kovbas.mpg1,08 GBMPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.