Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/322
Назва: Аліментарні фактори – основа внутрішньої поліметаболічної патології вівцематок
Інші назви: Alimentar factors are the basis of internal polymethabolic pathology in ewes
Автори: Шарандак, Павло Васильович
Sharandak, Pavlo
Левченко, Володимир Іванович
Levchenko, Volodymyr
Ключові слова: вівцематки кітні;овцематки суягные;ewes pregnant;раціон;рацион;feeding;суха речовина;сухое вещество;dry matter;енергія;энергия;energy;протеїн;протеин;protein;крохмаль;крахмал;starch;цукор;сахар;sugar;клітковина;клетчатка;cellulose;макро- і мікроелементи;макро- и микроэлементы;macro- and microelements
Дата публікації: жов-2015
Видавництво: Білоцерківський НАУ
Короткий огляд (реферат): Проведено дослідження 19 проб кормів на вміст мікроелементів, детальний аналіз раціонів кітних вівцематок у 5 районах Луганської області, клінічне дослідження 393 тварин, біохімічний аналіз 393 проб сироватки крові й 20 – сечі, ультразвукове обстеження 12 тварин, аналіз 10 біоптатів печінки та нирок, післязабійний огляд. Загальним недоліком усіх раціонів вівцематок є порушення їх структури, надмірна кількість сухої речовини і клітковини, низька концентрація енергії, сирого і перетравного протеїну, легкоферментованих вуглеводів, фосфору, сульфуру, купруму, цинку, мангану, кобальт, інколи йоду, надмірна – клітковини, кальцію, калію й феруму в 1 кг сухої речовини кормів раціонів, низьке співвідношення між сумарною кількістю крохмалю і цукру з перетравним протеїном. На основі результатів діагностичних досліджень встановлено гепатодистрофію, гепаторенальний та гепатоостеодистрофічний синдроми, н.ефроз, остеодистрофію і мікроелементози. Частка кожної з перерахованих патологій залежить від фізіологічного стану вівцематок: кітні, лактуючі, холості. Проведено исследование 19 проб кормов на предмет содержания микроэлементов, детальный анализ рационов суягных овцематок в 5 районах Луганской области, клиническое 393 животных, биохимический анализ 393 проб сыворотки крови и 20 проб мочи, ультразвуковое исследование 12 животных, анализ 10 биоптатов печени и почек, послеубойный осмотр. Общим недостатком всех рационов овцематок является нарушение их структуры, чрезмерное количество сухого вещества и клетчатки, низкая концентрация энергии, сырого и переваримого протеина, легкоферментированных углеводов ,фосфора, серы, меди, цинка, марганца, кобальта, иногда йода, чрезмерная – клетчатки, кальция, калия, магния и железа в 1 кг сухого вещества кормов рационов, низкое соотношение сумарного количества крахмала и сахара с переваримым протеином. На основе результатов диагностических обследований были установлены гепатодистрофия, гепаторенальный и гепатоостеодистрофический синдромы, нефроз, остеодистрофия и мироэлементозы. Доля каждой из перечисленных патологий зависит от физиологического состояния овцематок: суягные, лактирующие, холостые. Were made researches of 19 samples of feed for the content microelements, detail analysis of nutrition pregnant ewes in 5 districts of Lugansk region, clinical researches of 393 animals, biochemical analysis 393 samples of serum blood and 20 samples of urine, ultrasound estimation of 12 animals, analysis of 10 biopsies liver and kidney, slaughter house inspection. Common defect of all feedings is disturbance of its structure, high quantity of dry matter and cellulose, low concentration of energy, raw and digestive protein, light fermentation carbohydrates, phosphorus, Sulphur, copper, zinc, manganese, cobalt, sometimes iodium, excessive cellulose, calcium, kalium, magnesium and iron in 1 kg of dry matter, low correlation of sum starch and sugar with digestive protein. On the basis of results diagnostics estimation were set liver dystrophy, hepatorenal and hepatoosteodystrophic syndromes, nephrosis, osteodystrophy and microelementoses. Proportion of each pathology depends on physiological condition of ewes: pregnant, lactating, idle.
Опис: Шарандак П.В. Аліментарні фактори – основа внутрішньої поліметаболічної патології вівцематок / П.В. Шарандак, В.І. Левченко // Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2015. – № 2 (122). – С. 88–98.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/322
ISSN: 2310-4902
УДК: 619:616.391:636.3.084.413
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
alimentarni_fakt.pdf345,5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.