Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/283
Title: Ефективність препарату Феролайф за гіпопластичної анемії поросят і телят
Other Titles: Efficiency of preparation of Ferolife at hypoplastic anemia of piglets and calves
Authors: Левченко, Володимир Іванович
Мельник, Андрій Юрійович
Москаленко, Валерій Петрович
Безух, Василь Михайлович
Богатко, Леонід Мечиславович
Levchenko, Volodymyr
Melnyk, Andriy
Moskalenko, Valeriy
Bezukh, Vasyl
Bohatko, Leonid
Keywords: ферум;феродекстранові препарати;Феролайф;анемія гіпопластична;гемоглобін;еритроцити;поросята;телята;iron;ferodextranes;Ferolife;hypoplastic anemia;hemoglobin;red blood cells;pigs;calves;феродекстрановые препараты;анемия гипопластическая;гемоглобин;эритроциты
Issue Date: 2015
Publisher: Білоцерківський НАУ
Abstract: У статті наведено результати дослідження впливу вітчизняного препарату Феролайф на гемопоез у телят і поросят. Встановлено, що у поросят до двотижневого віку розвивається аліментарно-дефіцитна анемія. Препарат Феролайф за дворазового внутрішньом’язового введення поросятам 3–4- та 10–12-добового віку в дозі 1,5 мл є ефективним для лікування і профілактики ферумо-дефіцитної анемії. За впливом на еритроцитопоез він не відрізняється від імпортного – Феррібіон. У телят в перші тижні життя розвивається нормоцитарна нормохромна анемія, яка характеризується олігохромемією, олігоцитемією, гіпосидеремією. Після дворазового введення препарату Феролайф у дозі 4–5 мл на ін’єкцію у телят, хворих на анемію, збільшується у крові вміст гемоглобіну (на 20,8 %; р<0,001), феруму (23,5; р<0,05), кількість еритроцитів (31,4; р<0,001) та гематокритна величина (на 8,6 %). Окрім того, Феролайф не впливає негативно на альбуміносинтезувальну функцію печінки (вміст альбумінів не відрізнявся від величин початку досліду).
Description: Ефективність препарату Феролайф за гіпопластичної анемії поросят і телят / В.І. Левченко, А.Ю. Мельник, В.П. Москаленко та ін. // Наук. вісник вет. медицини. – Біла Церква, 2015. – № 2. – С. 49–55.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/283
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.155.194:615.155:636.2/.4
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Феролайф.pdfЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ФЕРОЛАЙФ ЗА ГІПОПЛАСТИЧНОЇ АНЕМІЇ ПОРОСЯТ І ТЕЛЯТ707,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.