Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1875
Title: Якість зерна сортів пшениці твердої ярої в умовах дослідного поля Білоцерківського національного аграрного університету
Other Titles: Качество зерна сортов пшеницы твердой яровой в условиях учебного поля Белоцерковского национального аграрного университета
Quality of grain of wheat varieties of solid spring in the conditions of the experimental field of the Bila Tserkva National Agrarian University
Authors: Лозінська, Тетяна Павлівна
Lozinska, Tetiana
Keywords: пшениця тверда яра;durum spring wheat;погодні умови;weather conditions;потенціал продуктивності,;productivity potential;урожайність;yield;сорти;variety
Issue Date: 8-Dec-2017
Publisher: Інститут зрошуваного землеробства НААН
Citation: Лозінська Т.П. Якість зерна сортів пшениці твердої ярої в умовах дослідного поля БНАУ / Т.П. Лозінська // Мат. Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Інноваційний шлях розвитку аграрного виробництва», 08 грудня 2017 р. Інститут зрошуваного землеробства. - Херсон, 2017. С.59-60.
Abstract: Hard Wheat Wheat: Jizel, Heritage, Isolde, Recommended Include in cross-linking programs to get a new high-quality the material
Description: Визначено кращі за якістю сорти пшениці твердої ярої: Жізель, Спадщина, Ізольда, які рекомендовано включати в програми схрещування для отримання нового високоякісного матеріалу. Встaновлено, що погодні умови знaчною мірою впливaють нa формувaння вмісту білкa в зерні та склоподібність сортів пшениці твердої ярої.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1875
metadata.dc.identifier.udc: 633.11
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ykist zerna.pdf643,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.