Наукові публікації : [281] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 281
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Аналіз кредитно-інвестиційної діяльності державних банків УкраїниАртімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Бєлозерських, Василь Єгорович; Bielozerskykh, Vasyl
2021Факторний аналіз дебіторської заборгованості підприємстваГерасименко, Ірина Олександрівна; Herasymenko, Iryna; Синиця, Р. Ю.; Synycya, R.
2021Основні підходи та принципи управління кредитним портфелем банкуГерасименко, Ірина Олександрівна; Herasymenko, Iryna; Моль, Я. А.; Mol, Ya.
2021Напрями удосконалення методики оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників банкуАртімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Irina; Солодуха, Максим Петрович; Soloduha, Maksym
2021Функціонування ринку молока і молокопродуктів: теорія, зарубіжна та вітчизняна практикаШуст, Олена Анотоліївна; Shust, Olena; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Гончарук, Інна Вікторівна; Honcharuk, Inna; Демчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Микатюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Козак, Ольга Анатоліївна; Kozak, Olga; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Трофімова, Анна Василівна; Trofimova, Anna; Гнатишин, Людмила Богданівна; Ηnatyshyn, Lyudmila; Шеленко, Діана Іванівна; Shelenko, Diana; Левандівський, Омелян Тарасович; Levandivskyy, Omelyan; Хомовий, Михайло Миколайович; Khomoviy, Mykhailo; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Семисал, Анна Вікторівна; Semysal, Anna; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Іщенко, Анастасія Валеріївна; Ishchenko, Anastasiia; Підгорний, Анатолій Вікторович; Pidhornyi, Anatolii; Остапенко, С.О.; Ostapenko, S.О.; Шепель, Тетяна Павлівна; Shepel, Tetyana; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya
2021Фінансовий інжиніринг як технологія управління вартістю бізнесу.Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna
2021Assessment of pig products market infrastructure formationShust, Olena; Шуст, Олена Анатоліївна; Paska, Ihor; Паска, Ігор Миколайович; Krysanov, Dmytro; Крисанов, Дмитро Федосович; Ibatullin, Marat; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Artimonova, Iryna; Артімонова, Ірина Вікторівна
2021Методичні підходи до управління грошовими потоками в рамках оцінки вартості підприємства корпоративного типуАртімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Irina; Герасименко, Ірина Олександрівна; Herasymenko, Irina; Гутко, Людмила Миколаївна; Gutko, Ludmila
2021Міжнародні економічні відносини та національна економічна діяльність: сучасний стан, проблеми та тенденції розвиткуАлексєєва, Тетяна Іванівна; Aleksieieva, Tetiana; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Демченко, Іван Володимирович; Demchenko, Ivan; Демчишак, Назар Богданович; Demchyshak, Nazar; Євсєєв, Андрій Сергійович; Yevsieiev, Andrii; Євсєєва, Ольга Олексіївна; Yevsieievа, Olga; Кадацька, Тетяна Олександрівна; Kadatska, Tetiana; Калинка, Андрій Казимирович; Kalynka, Andrii; Козак, Діана Андріївна; Kozak, Diana; Крисанов, Дмитро Федосович; Krysanov, Dmytro; Литвин, Олена Володимирівна; Lytvyn, Olena; Мезіна, Лілія Василівна; Mezina, Liliia; Панченко, Наталя Сергіївна; Panchenko, Natalia; Почерняєв, Віталій Миколайович; Pocherniaiev, Vitalii; Семенець, Ірина; Semenets, Iryna; Сіденко, Світлана Володимирівна; Sidenko, Svitlana; Ткаченко, Світлана Євгеніївна; Tkachenko, Svitlana; Унінець, Ірина Михайлівна; Uninets, Iryna; Федотова, Юлія Володимирівна; Fedotova, Yuliia; Шматок, Юрій; Shmatok, Yuriy
2015Інтеграція продовольчого комплексу України в економічне середовище Європейського союзуКрисанов, Дмитро Федосович; Krysanov, Dmytro
2018Conceptual agricultural and rural development basis: genesis, modern dominants and the implications of their implementationVarchenko, Olga; Варченко, Ольга Миронівна; Krysanov, Dmytro; Крисанов, Дмитро Федосович; Tkachenko, Kateryna; Ткаченко, Катерина Віталіївна
2020Методичні підходи до оцінювання соціального капіталу в агросфері та його впливу на ефективність виробництваВиборна, Вікторія Дмитрівна; Vyborna, Viktoriya; Крисанов, Дмитро Федосович; Krysanov, Dmytro
2021Турбуленции в аграрном секторе экономики: истоки, последствия и меры по снижению потерьВарченко, Ольга Мироновна; Varchenko, Olga; Варченко, Ольга Миронівна; Крисанов, Дмитрий Федосеевич; Krysanov, Dmytro; Крисанов, Дмитро Федосович
2021Оптимізація структури капіталу як інструмент управління вартістю молокопереробних підприємствВарченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Холоденко, Надія Іванівна; Kholodenko, Nadiia
2021Особливості формування маркетингових каналів розподілу сільськогосподарської продукції особистого селянського господарства (ОСГ)Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Герасименко, Ірина Олександрівна; Herasimenko, Iryna; Дмитрик, Олег Вікторович; Dmytryk, Oleh; Вернюк, Наталія Олександрівна; Vernyuk, Nataliia
2021Методологічні засади пріоритетних напрямів наукових досліджень у аграрній економіці УкраїниДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Крисанов, Дмитро Федосович; Krysanov, Dmytro
2011Щодо питання організаційних засад аграрного маркетингу агропідприємствамиАртімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Irina
2010Особливості формування і функціонування служби маркетингу на аграрних підприємствахАртімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Irina
2009Особливості маркетингової діяльності підприємств АПКАртімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Irina
2009Організаційно-правові засади формування сільськогосподарської кооперації у провідних країнах світуАртімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Irina
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 281