Навчальні видання : [20] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-06-24Державно- підприємницьке партнерствоЮхименко, Петро Іванович; Yuhymenko, Petro
2021-07-26Оцінка вартості бізнесуОднорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym
2021-06-24Аграрна економічна політикаЮхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro
2021-06-24Конкурентноспроможність підприєстваЮхименко, Петро Іванович; Yuhymenko, Petro
2021-06-24Економіка виробничої інфраструктуриОднорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym
2021-07-26Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи магістраБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadija; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetjana; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetjana; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym
2017Базові дефініції з економікиБабицька, Ольга Олександрівна; Babytska, Olha; Бойко, Світлана Василівна; Boiko, Svitlana; Гура, Анатолій Минович; Hyra, Anatoliy; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetyana; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskiy, Oleg; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Приходько, Тамара Володимирівна; Prykhodko, Tamara; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro
2019Історія економіки та економічної думкиЮхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro
2020Конкурентоспроможність підприємстваЮхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Білик, Ольга Володимирівна; Bilyk, Olga; Василенко, Олена Ігорівна; Vasylenko, Olena; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Заболотний, Вячеслав Сергійович; Zabolotny, Vyacheslav; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskyj, Oleg; Задорожна, Руслана Павлівна; Zadorozhna, Ruslana; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Лазебник, Лариса Леонідівна; Lazebnyk, Larysa; Новікова, Вікторія Валеріївна; Novikova, Victoria; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetyana; Приходько, Тамара Володимирівна; Prykhodko, Tamara; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr
2015-06-09Фінансово-економічний словникОднорог, Максим Анатолійович; Бойко, Світлана Василівна; Бухенська, Марина Сергіївна; Юхименко, Петро Іванович; Півторак, Михайло Вікторович; Odnorog, Maksym; Boyko, Svіtlana; Bukhenska, Marina; Yukhimenko, Petro; Pivtorak, Mikhailo
2018Конкурентоспроможність аграрного підприємстваДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskіy, Оleg; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Бабицька, Ольга Олександрівна; Babytska, Olga; Гура, Анатолій Минович; Gura, Anatolii; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetyana; Приходько, Тамара Володимирівна; Prykhodko, Tamara; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Якимюк, Юлія Петрівна; Yakimyuk, Yulia
2012Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів економічного факультету всіх форм навчанняДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Погорілий, Анатолій Олександрович; Pogorilii, Anatolii; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana
2019-05Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» для студентів ОС «Бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 051 «Економіка»Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Бабицька, Ольга Олександрівна; Babytska, Olga
2019Методичні вказівки проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з дисципліни «Антикризова діяльність підприємства» для студентів ОС «Магістр» усіх форм навчання спеціальності 051 «Економіка»Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Приходько, Тамара Володимирівна; Prykhodko, Tamara
2009Економіка і організація діяльності фірми: Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка і організація діяльності фірми” для студентів економічного факультету всіх форм навчання зі спеціальностей: 7.050107 – економіка підприємства; 7.050201 – менеджмент організаційЖитник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana
2009Економіка і організація діяльності фірми. Методичні вказівки для вивчення дисципліни (з елементами кредитно-модульної системи) для студентів економічного факультету заочної форми навчання зі спеціальностей: 7.050107 – економіка підприємства; 7.050201 - менеджмент організаційЖитник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana
2010Науково-методичний посібник “Магістерська програма дослідницького спрямування спеціальності “Економіка підприємства”Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Погорілий, Анатолій Олександрович; Pogorilii, Anatolii; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana
2010Магістерська програма виробничого спрямування зі спеціальності «Економіка підприємства»Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana
2015Внутрішній економічний механізм підприємства : навчально-методичний посібник з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів економічного факультету всіх форм навчанняЖитник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana
2010Економіка і організація діяльності фірми. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни (з елементами кредитно-модульної системи) для студентів економічного факультету всіх форм навчання зі спеціальностей: 7.050107 – економіка підприємства; 7.050201 - менеджмент організаційЖитник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20