Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9841
Title: Формування урожайності та якості зерна сортами сої
Other Titles: Formation of yield and grain quality by soybean varieties
Authors: Мостипан, Олена Валеріївна
Mostypan, Olena
Грабовський, Микола Борисович
Grabovskyi, Mykola
Keywords: соя;сорт;урожайність;якість зерна;soybean;variety;crop capacity;grain quality
Issue Date: Oct-2023
Publisher: Дніпро
Abstract: В середньому за два роки урожайність зерна у сортів Ауреліна, ЕС Командор і ЕС Навігатор становила 3,0, 2,8 і 3,1 т/га, відповідно. При цьому сорт ЕС Навігатор за врожайністю зерна на 3,2–7,8 % перевищував інші сорти. У більш сприятливому 2021 році урожайність сортів Ауреліна, ЕС Командор і ЕС Навігатор становила 3,5, 3,2 і 3,6 т/га. В 2022 році під впливом несприятливих погодних умов відмічено зменшення продуктивності сої на 18,6–35,7 %, порівняно з попереднім роком. Вміст жиру в насінні сої залежав від генотипових особливостей досліджуваних сортів. В середньому за два роки, у сорту ЕС Навігатор цей показник становив 21,6–22,0 %, сорту Ауреліна – 20,9–21,6 % і ЕС Командор – 20,7–21,6 %, відповідно. Вміст білка в зерні сої варіював у сорту Ауреліна в межах 41,0–41,6 %, сорту ЕС Командор – 41,3–41,5 % і у сорту ЕС Навігатор – 38,8–39,9 %. On average, over two years, the grain yield of Aurelina, EC Komandor and EC varieties. In a more favorable 2021 the yield of Aurelina, ES Komandor and ES Navigator varieties was 3.5, 3.2 and 3.6 t/ha. IN In 2022, under the influence of adverse weather conditions, a decrease in productivity was noted of soybeans by 18.6–35.7%, compared to the previous year. The fat content in soybean seeds depended on the genotypic characteristics of the subjects varieties On average over two years, in the ES Navigator variety, this indicator was 21.6–22.0%, variety Aurelina – 20.9–21.6% and ES Komandor – 20.7–21.6%, respectively. Protein content in grain soybean varied in the range of 41.0–41.6% in the Aurelina variety, 41.3–41.5% in the ES Komandor variety, and in ES Navigator grade - 38.8–39.9%. Navigator was 3.0, 2.8 and 3.1 t/ha, respectively. At the same time, the EC Navigator grade is for grain yield exceeded other varieties by 3.2–7.8%.
Description: Мостипан О. В., Грабовський М. Б. Формування урожайності та якості зерна сортами сої. Матеріали Міжнародної наукової конференції: «Зернова галузь – проблеми та перспективи технологічного забезпечення», м. Дніпро, 12–13 жовтня 2023 року, С. 142–143.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9841
metadata.dc.identifier.udc: 633.853.52; 631.92
Appears in Collections:Наукові публікаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.