Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/954
Title: Вплив біогенних стимуляторів на інтенсивність пероксидного окиснення в організмі страусів
Other Titles: Influence of biogenic stimulants on the intensity of peroxide oxidation in the body ostriches
Authors: Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Поліщук, Віталій Миколайович
Polishchuk, Vitalii
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Oksana
Бородай, Віталій Петрович
Boroday, Vitaliy
Keywords: страус;сироватка крові;біогенні стимулятори;антиоксидантна система;ostrich;blood serum;biogenic stimulators;antioxidant system;сыворотка крови;биогенные стимуляторы;антиоксидантная система
Issue Date: 2011
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Abstract: Досліджували ферменти системи антиоксидантного захисту, інтенсивність перксидного окиснення ліпідів у сироватці крові страусів за дії біогенних стимуляторів. Встановлено, що біогенні препарати активують супероксиддисмутазну, каталазну активність та підвищують вміст церулоплазміну і знижують вміст продуктів ліпопероксидації. Probed the enzymes of the system of anti-oxidant defence, intensity of peroxide oxidization of lipids in the whey of blood of ostriches under the action of biogenic stimulators. It is set that biogenic activity and promote maintenance of ceruloplasmine and lower maintenance of products of lipid peroxidation Исследовали ферменты системы антиоксидантной защиты, интенсивность пероксидного окисления липидов, в сыворотке крови страусов под действием биогенных стимуляторов. Установлено, что биогенные препараты активируют супероксиддисмутазную, каталазную активность и повышают содержание церулоплазмина и снижают содержание продуктов липопероксидации
Description: Цехмістренко С.І. Вплив біогенних стимуляторів на інтенсивність пероксидного окиснення в організмі страусів // С.І.Цехмістренко, В.М. Поліщук, О.С.Цехмістренко, В.П. Бородай // Сучасне птахівництво. – Київ, 2011. – № 3 (100). – С. 15–17.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/954
ISSN: 2309-6659
metadata.dc.identifier.udc: 639.6:612.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_ stymuliatoriv_ na_peroksydn_ okysn_ strausiv_.pdf821,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.